Starsze Materiały

 

Stowarzyszenie Biegiem Radom!

20 lipca on

...

 

Kiedy ludzie pytają mnie dlaczego biegam mówię im..

29 kwietnia on

„Nie ma tak na­prawdę po­wodu. Tylko ta ad­re­na­lina na starcie i to uczucie, które to­wa­rzyszy Ci, kiedy prze­kra­czasz linię mety i wiesz, że wy­grałaś bez względu na to, które za­jęłaś...

 

Ból jest przejściowy. Duma trwa wiecznie.

29 kwietnia on

“Suk­cesu nie mierzy się ilo­ścią pu­charów, ale tym jaki dy­stans mu­siałaś przebyć, aby do­trzeć w miejsce, w którym je­steś teraz, stamtąd gdzie byłaś na...

 

Lubię biegać, bo sprawia mi to przyjemność

29 kwietnia on

Bie­gnąc, staram się my­śleć o rzece. I chmu­rach. Ale w za­sa­dzie nie myślę o ni­czym. Je­dyne, co robię, to biegnę przez własną przy­tulną, skro­joną na moją miarę pustkę, własną no­stal­giczną...

 

Maraton - sprawdzenie siebie, rozwój, udowodnienie sobie czegoś...

29 kwietnia on

Je­żeli my­ślisz, że je­steś męż­czyzną, boś spło­dził syna, po­sa­dził drzewo i wy­bu­dował dom, to je­steś w błę­dzie. Spróbuj prze­biec ma­raton… (Jack Hugo...