AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Grand Prix Pionek 2014  

Zapraszamy do udziału w Grand Prix Pionek - 4 maja 2014

05 kwietnia on Aktualne, imprezy  

Ser­decznie za­pra­szamy wszyst­kich bie­gaczy, ko­le­żanki i ko­legów, na in­au­gu­rację, pierwszy bieg Grand Prix Pionek, 4 maja 2014. Po­dobnie jak w ze­szłym roku, w tym samym miejscu, na tej samej trasie o dłu­gości 5km, tak samo od­będą się biegi dzieci, zaś start biegu głów­nego prze­wi­dziany jest na godz. 13.00. Start obok Nad­le­śnictwa Ko­zie­nice w Pion­kach, ul. Par­ty­zantów 62.

Plakat Grand Prix Pionki 4 maja 2014


View Larger Map

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)