AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
10RMT-start-maratonu-tytul  

Dziękujemy za udział w naszej imprezie

18 listopada on Aktualne, maratonradom  

X RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… Dzię­ku­jemy wszystkim uczest­nikom, szcze­gólnie przy­jezdnym, za od­wie­dzenie na­szego miasta, i udział w na­szej im­prezie. Mamy na­dzieję że się (jak co roku) po­do­bało.. mimo coraz trud­niej­szej po­gody w trakcie.. Za­pra­szamy za rok, już w nowej for­mule :)

10RMT-start-polmaratonu (1) [2]

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)