AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
11MARATON-TRZEZWOSCI-V5 Z KM  

Ruszyły Zapisy do XI Radomskiego Maratonu Trzeźwości

13 stycznia on Aktualne, maratonradom  

ZA­PISY TUTAJ!

Ru­szyły za­pisy do XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości.
Mamy nowe roz­danie tej im­prezy -
– nowa trasa — Puszcza Ko­zie­nicka
– nowy termin — 4 wrze­śnia roz­po­czy­na­liśmy w grudniu (pierwsze edycje RMT)
– nowy dy­stans — w miejsce do­tych­cza­so­wego mi­ni­ma­ra­tonu (4,2km) wpro­wa­dzi­liśmy bieg na dyst. 10km
– nowy limit za­wod­ników — z 350 na 500 osób
– nowe zró­zni­co­wane nieco wyższe opłaty star­towe
– nowi part­nerzy — ale o tym w dal­szych doniesieniach

Za­chę­camy do za­pisów — wcze­śniejsza opłata — to niższa opłata!!!

11MARATON-TRZEZWOSCI-V5 Z KM

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)