AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
ZAPISY NA RADOMSKI BIEG NIEPODLEGLOSCI  

ZAPISY na IV Radomski Bieg Niepodległości

02 kwietnia on Aktualne, biegniepodleglosci  

Po­mimo, że do IV Ra­dom­skiego Biegu Nie­pod­le­głości jest jeszcze wiele czasu, po­le­camy za­pla­no­wanie i za­pi­sanie się na tę ważną im­prezę już dziś. Uru­cho­mione są już ZA­PISY: https://​spor​t​ma​niacs​.com/​c​/​i​v​-​r​a​d​o​m​s​k​i​-​b​i​e​g​-​n​i​e​p​o​d​l​egoci
Za­chę­camy do wcze­śniej­szego zgła­szania się.

Komentarze
  • M
    964 dni ago - Odpowiedz

    Chcę się za­pisac– klikam w link. Wy­ska­kuje strona po hisz­pańsku. Ktoś to sprawdzil??

Napisz komentarz

  • (wymagane)