AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
trasa-10km-11-radomski-maraton-trzezwosci  

Zapoznaj się z trasą XII Maratonu Trzeźwości

19 lipca on Aktualne, maratonradom  

Za­pra­szamy do za­po­znania się z trasą MA­RA­TONU i PÓŁ­MA­RA­TONU, oraz BIEGU 10KM w ra­mach XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości, po­ka­za­nych tutaj na mapie go­ogle, dzięki czemu mo­żemy do­wolnie po­więk­szać i prze­suwać wy­brane frag­menty, aby le­piej zo­rien­tować się w ich prze­biegu. Ko­niecznie sprawdźcie.

Trasa Pół­ma­ra­tonu (1x pętla) i Ma­ra­tonu (2x pętla)

profil-trasy-radomski-maraton-trzezwosci

Trasa Biegu 10KM

profil-trasy-10km-radomski-maraton-trzezwosci

TRASA-MARATONU-TRZEZWOSCI-10KM-2017

TRASA-MARATONU-TRZEZWOSCI-2017

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)