AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
ZEBRANIE-PIELGRZYMKA 2016  

Zebranie/Spotkanie Organizacyjne Dla Uczestników Pielgrzymki Biegowej

20 lipca on pielgrzymka  

ZA­PRA­SZAMY NA ZEBRANIE/​SPOTKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE DLA UCZEST­NIKÓW PIEL­GRZYMKI BIE­GOWEJ PIĄTEK 29 LIPCA G.20.00 w bu­dynku pa­ra­fialnym przy ko­ściele Bł. An­nu­arity, ul.Królowej Ja­dwigi. Szcze­gólnie uczest­nicy którzy jeszcze nie brali udziału w na­szej piel­grzymce wiele sko­rzy­stają, prze­ka­żemy in­for­macje jak to wy­gląda, od­po­wiemy na py­tania. Zapraszamy.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)