AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
pilegrzymi-dotarli-do-czestochowy-2016  

Pielgrzymi dotarli do Częstochowy

15 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka  

Do­tar­liśmy przed tron Ja­sno­gór­skiej Pani, utru­dzeni, ale szczę­śliwi i za­do­wo­leni, że osią­gnę­liśmy swój cel. Prze­bycie tej drogi bie­giem, czyli w naj­bar­dziej na­tu­ralny dla nas sposób, mimo że tak nie­łatwy, tym bar­dziej po­ciąga.. Mamy na­dzieję, że za rok zo­ba­czymy się znowu, w po­dobnym albo więk­szym gronie.

pilegrzymi-dotarli-do-czestochowy-2016

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)