AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
ScreenShot4118  

Wyniki po dwóch biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

08 maja on Aktualne, Wyniki   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kla­sy­fi­kacja punk­towa Grand Prix Ra­domia 2013 po dwóch biegach.

MĘŻ­CZYŹNI
M
I
E
J
S
C
E
N
U
M
E
R
Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K
O
Ś
C
I
U
S
Z
K
I
B
O
N
U
S
P
L
A
N
T
Y
B
O
N
U
S
P
O
Ł
U
D
N
I
E
B
O
N
U
S
L
E
Ś
N
I
C
Z
Ó
W
K
A
B
O
N
U
S
S
T
A
R
Y
O
G
R
Ó
D
B
O
N
U
S
Z
A
L
E
W
B
O
N
U
S
R
A
Z
E
M
1 47 Ja­gieło Michał Lu­bienia Lu­bienia M20 61 6 69 15 151
2 7 Pa­wiński Łukasz Radom UKS Technik Radom M20 60 4 68 12 144
3 35 Dębski Ma­teusz Radom ZTE Radom M16 59 6 65 4 134
4 81 Ko­byłka Adam Ru­sinów UKS Technik Radom M16 58 4 66 6 134
5 42 Le­śniewski Andrzej Zwoleń Po­li­tech­nika Warszawska M50 57 6 63 6 132
6 13 Łojek Nor­bert Ostro­wiec Świętokrzyski Bie­giem Radom! M20 56 2 61 6 125
7 19 La­sota Grzegorz Radom M30 53 6 56 6 121
8 44 Go­łąbek Henryk Mleczków Bie­giem Radom! M50 54 4 59 4 121
9 43 Kac­przak Andrzej Radom M40 48 2 60 6 116
10 73 Gałek Marcin Zdie­chów k Radomia M30 50 4 55 4 113
11 175 Ma­zur­kie­wicz Bartosz Jedlnia-​Letnisko M30 47 2 52 101
12 39 Ku­biak Sławomir Radom M30 44 54 2 100
13 41 Dębski Da­riusz Radom Bie­giem Radom! M40 41 49 4 94
14 51 Ku­charski Maciej Je­dlińsk M20 46 45 91
15 24 Nowak Prze­my­sław Radom M20 43 48 91
16 70 Papis Jakub Ru­sinów M20 34 53 4 91
17 128 Orlik Se­ba­stian Radom Bie­giem Radom! M30 39 43 82
18 79 Ka­czor Mateusz Radom UKS Sta­rówka M16 64 15 79
19 45 Woj­tu­niak Rafał Ma­łę­czyn Bie­giem Radom! M30 36 42 78
20 76 Czekaj Woj­ciech Radom Bie­giem Radom! M50 37 38 2 77
21 387 Wójcik Bar­tło­miej M16 67 10 77
22 184 Puszka Ja­ro­sław Do­ma­niów M20 32 44 76
23 2 Ka­mu­siński Paweł Radom UKS Technik Radom M30 63 12 75
24 23 Lutek Ra­do­sław Radom M30 38 37 75
25 38 Grud­niewski Edward Ko­zie­nice Na Zdrowie Kozienice M50 40 33 73
26 166 Krzosek Da­mian Radom RLTL ZTE Radom M16 62 10 72
27 48 Ku­charski Marcin Radom M30 35 35 70
28 18 Bor­kowski Jerzy Radom Bie­giem Radom! M60 30 6 24 6 66
29 194 Kraw­czyk Łukasz M16 64 2 66
30 94 Kraw­czyk Daniel M16 62 62
31 61 Jóźwik Marek Radom M30 24 36 60
32 15 Zak Ma­riusz M16 58 58
33 83 Bać­maga Grzegorz Radom Bie­giem Radom! M40 51 6 57
34 86 Wil­czyński Marcin Radom M16 25 32 57
35 172 To­karski Grzegorz M16 57 57
36 187 Ko­wal­czyk Michał Radom M20 55 55
37 108 Pod­siadły Krzysztof Radom VE­GE­RUN­NERS M30 27 28 55
38 71 Kar­li­kowski Andrzej Radom Bie­giem Radom! M50 52 2 54
39 164 Popis Piotr Pionki MORT! M40 49 4 53
40 101 Mo­rawski Mirosław Radom M40 23 30 53
41 10 Krze­miński Paweł M20 51 2 53
42 26 Woj­tu­niak Jarosław Ma­łę­czyn Bie­giem Radom! M30 29 23 52
43 54 Stę­pień Kamil M20 50 50
44 78 Po­łoński Andrzej Radom M40 20 29 49
45 8 Wziątek Da­riusz M40 47 2 49
46 20 Ko­białka Jakub Pionki MORT! M16 45 2 47
47 483 Mnich Ro­bert M16 46 46
48 22 Se­remak Michał Janów M16 42 42
49 152 Dziuk Da­riusz Radom M30 19 22 41
50 80 Wia­derny Tomasz M40 41 41
51 3 Ry­chlicki Waldemar M40 40 40
52 9 Bródka Paweł M30 39 39
53 37 No­wotnik Michał Radom Bie­giem Radom! M30 18 20 38
54 156 Czer­wiec Artur M30 34 34
55 72 Mił­kowski Marek Radom M50 33 33
56 67 Ku­ja­wiak Szymon Ce­re­kiew M16 17 16 33
57 27 Małek Ar­ka­diusz Radom PMP PO­LAND M40 15 18 33
58 181 Pie­trasik Piotr Radom M30 31 31
59 195 Woj­cie­szek Sławomir M20 31 31
60 95 Ja­ro­sławski Jakub Pionki MORT! M16 28 28
61 62 Goź­dzik Mariusz Radom M40 13 14 27
62 14 Górka Paweł M30 27 27
63 59 Ra­dzi­szewski Grzegorz M16 26 26
64 25 Kor­czak Wincenty An­to­niówka Bie­giem Radom! M50 11 15 26
65 16 Chmie­lecki Andrzej M40 26 26
66 199 Kryza Rafał M30 25 25
67 130 Ja­worski Marcin Radom M30 14 9 23
68 50 Li­piński Adam Radom M30 22 22
69 60 Czubek Adam Ce­re­kiew M40 21 21
70 36 Sto­biecki Jerzy Radom Bie­giem Radom! M40 8 13 21
71 49 Wrocha To­masz M30 21 21
72 196 Jóźwik Woj­ciech M20 19 19
73 5 Iwański Jacek M40 17 17
74 74 Pi­rosz Wojciech Radom M40 16 16
75 29 Or­czy­kowski Dariusz Radom Bie­giem Radom! M40 9 4 13
76 131 Brzeski Mi­ro­sław Radom M50 12 12
77 12 Gu­towski Tomasz M30 12 12
78 34 Woź­niak Marian Radom M60 7 4 11
79 197 Wziątek Ja­ro­sław M30 11 11
80 28 Ol­czak Marcin Radom M30 10 10
81 66 Imio­łe­kAdam Je­dlanka M40 4 6 10
82 451 Ho­lender Bartosz M16 10 10
83 200 Ja­worski Michał M20 8 8
84 31 Ku­ja­wiak Mirosław Radom M40 5 2 7
85 278 Orlik Mi­chał M16 7 7
86 87 Bać­maga Jan Ma­zow­szany M40 6 6
87 55 Pa­trycki Łukasz M30 5 5
88 65 Za­wadzki Jacek Radom M40 3 3
89 198 Ko­sowski Jarosław M40 3 3
90 33 Ka­miński Krzysztof Radom M40 2 2
91 32 Chy­licki Ma­rian Tomasz Radom M50 1 1
92 56 So­ba­szek Jacek M50 1 1
KO­BIETY
M
I
E
J
S
C
E
N
U
M
E
R
Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K
O
Ś
C
I
U
S
Z
K
I
B
O
N
U
S
P
L
A
N
T
Y
B
O
N
U
S
P
O
Ł
U
D
N
I
E
B
O
N
U
S
L
E
Ś
N
I
C
Z
Ó
W
K
A
B
O
N
U
S
S
T
A
R
Y
O
G
R
Ó
D
B
O
N
U
S
Z
A
L
E
W
B
O
N
U
S
R
A
Z
E
M
1 1 Wa­śniewska Karolina Radom K30 12 15 13 15 55
2 60 Czubak Mi­lena Radom RLTL ZTE Radom K16 11 12 12 12 47
3 77 Go­spo­dar­czyk Natalia Radom K16 10 10 10 6 36
4 46 Brzosz­kie­wicz Kinga Sta­ra­cho­wice K20 8 6 11 10 35
5 40 Piękoś Maria Radom K30 5 6 8 6 25
6 21 Bor­kowska Hanna Radom K50 6 4 4 6 20
7 84 Orlik Mar­lena Radom K16 3 6 5 2 16
8 82 Stę­pień Grażyna Po­świętne K50 9 6 15
9 52 Wa­licka Iwona K20 9 6 15
10 69 Prasek Te­resa Bia­ło­brzegi K40 7 6 13
11 193 Rdzanek-​Rychlicka Aldona K40 7 6 13
12 64 Goź­dzik Gabriela K16 6 4 10
13 68 Krze­mińska Anita Radom FIT­NESS PARK RADOM K30 4 4 8
14 99 Woj­tu­niak Natalia Ma­łę­czyn K16 1 4 2 7
15 17 Nie­wia­domska Barbara Radom K50 2 2 4
16 85 So­ba­szek Julia K16 3 3
17 4 Woj­tu­niak Paulina K16 1 1
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)