AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
bieg-mikolajkowy-baner-granatowy  

III Bieg Mikołajkowy

11 października on Aktualne, Bieg Mikołajkowy  

ZA­PRA­SZAMY DO UDZIAŁU W II BIEGU MI­KO­ŁAJ­KOWYM! URU­CHO­MI­LIŚMY ZA­PISY!
To ko­lejna im­preza z której do­chód prze­zna­czamy na cele cha­ry­ta­tywne. Ty też mo­żesz pomóc!

ZA­PISY MĘŻCZYZN:

ZA­PISY KOBIET:

RE­GU­LAMIN:

W nie­dzielę 4 grudnia, na Placu Co­raz­ziego, po­bie­gniemy alej­kami parku im.Tadeusza Ko­ściuszki. Biegi dzieci od g.11.10 Bieg ko­biet g.13.00 (dy­stans 2km), Bieg męż­czyzn g.13.30 (dy­stans 3km).
Opłaty star­towe w biegu ko­biet i męż­czyzn (dzieci bez­płatnie) 10zł, płatne prze­lewem na k-​to Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” do dnia 02.12.2015 r. nr. konta 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250 z do­pi­skiem — opłata star­towa – Bieg Mi­ko­łajów, lub go­tówką w biurze za­wodów 20zł.
Ser­decznie Zapraszamy!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)