AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
5polmaraton-data  

V Półmaraton Radomskiego Czerwca '76 - uruchomiliśmy zapisy

21 grudnia on Aktualne, polmaratonradom  

25 CZERWCA 2017 od­bę­dzie się V PÓŁ­MA­RATON RA­DOM­SKIEGO CZERWCA76. Wła­śnie uru­cho­mi­liśmy za­pisy! Go­rąco za­chę­camy, by za­klepać sobie start już teraz! :)

W ra­mach im­prezy, w przed­dzień od­będą się Biegi Dzieci, oraz BIEG RA­DOŚCI — DUMNE WAR­CHOŁY, gdzie mamy na­dzieję, także was nie za­braknie ;)

ZA­PISY PÓŁ­MA­RATON
ZA­PISY BIEG RADOŚCI-​DUMNE WAR­CHOŁY
RE­GU­LAMIN PÓŁ­MA­RATON
RE­GU­LAMIN DUMNE WARCHOŁY

5-polmaraton-radom-zapisy

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)