AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
spotkanie-organizacyjne-2017  

Spotkanie Organizacyjne Półmaratonu

12 czerwca on Aktualne, polmaratonradom  

SPO­TKANIE OR­GA­NI­ZA­CYJNE PÓŁ­MA­RA­TONU! WTOREK 13 CZERWCA G.18.00 W PSP NR 1 przy ul.Odrodzenia 37 (tam gdzie zwykle), ZA­PRA­SZAMY WSZYST­KICH CHCĄ­CYCH POMÓC PRZY OR­GA­NI­ZACJI PÓŁ­MA­RA­TONU. Wcze­śniej jest spo­tkanie z opie­ku­nami wo­lon­ta­riatu, bez­po­średnio po nim, około g. 18-​tej wła­śnie, za­czy­namy spo­tkanie z wami :) Zapraszamy!

spotkanie-organizacyjne-2017

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)