AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
DUMNE-WARCHOLY-2017 (17)  

Na gorąco wrażenia po "Dumnych Warchołach"

24 czerwca on Aktualne, polmaratonradom  

Dzię­ku­jemy wszystkim którzy byli dzi­siaj z nami, mo­gliśmy wspólnie po­czuć przed­smak tego co czeka nas jutro :) za­pra­szamy do oglą­dania zdjęć, pu­bli­ku­jemy już ob­szerne al­bumy na na­szych pro­fi­lach na fa­ce­booku, wkrótce te same w ga­le­riach na stronie, prze­kie­ro­wa­niach z ser­wisów flickr i go­ogle photos. Jest ich tak dużo, że na pewno każdy sie od­naj­dzie ;) Do zo­ba­czenia juz niedługo!

Przy­po­mi­namy że pa­kiety star­towe można od­bierać dziś przy Na­ru­to­wicza 9 w Mosir, od 7.009.30

DUMNE WAR­CHOŁY — WY­NIKI ONLINE

DUMNE-WARCHOLY-2017 (40) [800x600]

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)