AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
TRENING-WIGILIA2017  

OPŁATEK BIEGOWY! z BIEGIEM RADOM!

08 grudnia on Aktualne  

ZA­PRA­SZAMY NA WI­GI­LIJNY OPŁATEK BIE­GOWY! z BIE­GIEM RADOM! W nie­dzielę 17 grudnia o g. 10.00 w MOSIR Borki. Wcze­śniej pro­po­nu­jemy tre­ning trasą do­okoła za­lewu (od g. 8.309.45)i, do­piero póź­niej spo­tkanie wi­gi­lijne. Przyjdźcie z ro­dzi­nami, chętnie bę­dziemy wi­dzieć rów­nież na­szych przy­ja­ciół bie­go­wych i nie tylko ;)

TRENING-WIGILIA2017

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)