AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
PartnerBiegu_small  

Helios partneren Biegu Wilczym Tropem

25 stycznia on Aktualne, tropemwilczym  

Kino He­lios zo­stało part­nerem Biegu Tropem Wil­czym. W związku z tym mamy dla Was ko­lejny kon­kurs. Wśród osób za­pi­sa­nych na nasz bieg Tropem Wil­czym, który od­bę­dzie się 25 lu­tego, roz­lo­su­jemy 5 ze­stawów (książka + film), które otrzy­ma­liśmy od na­szego part­nera. Zgła­szajcie swój udział! Lo­so­wanie już pod ko­niec tego tygodnia.

ZA­PISY NA BIEG TROPEM WILCZYM

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)