AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
RozpoznanieTrasy2_s  

Rozpoznanie trasy biegu Tropem Wilczym

01 lutego on Aktualne, tropemwilczym  

UWAGA! Jeśli chcecie po­znać trasę biegu Tropem Wil­czym, który od­bę­dzie się już za 3 ty­go­dnie, to w naj­bliższy weekend bę­dzie ku temu okazja. Nasze week­en­dowe tre­ningi w ten weekend od­będą się do­kładnie na trasie tego biegu. W związku z tym spo­ty­kamy się przy szkole w Ko­złowie. Go­dziny po­zo­stają bez zmian:
so­bota (3.02) — godz. 11:00
nie­dziela (4.02) — godz. 9:00
Ser­decznie zapraszamy!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)