AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
DSC_0564  

Członkowie Stowarzyszenia Biegiem Radom!

02 lipca on Aktualne  

Jak już pewnie za­uwa­ży­li­ście, nie­dawno Prezes po­sta­nowił od­nowić nasze klu­bowe stroje Po­do­bają się Wam? Bo nam bardzo Otrzy­ma­liśmy je przed Pół­ma­ra­tonem Ra­dom­skiego Czerwca ’76, dla­tego była też okazja do tego, aby zrobić sobie wspólną sto­wa­rzy­sze­niową fotkę. Szkoda tylko, że nie wszyscy do­tarli, bo jest nas dużo więcej. Za­glą­dajcie na naszą stronę, po­nieważ nie­bawem po­jawią się na niej syl­wetki na­szych członków.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)