AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Ostatni tydzień zapisów DPB2  

Ostatni tydzień zapisów na VII Diecezjalną Pielgrzymkę Biegową

03 lipca on imprezy, pielgrzymka  

Sier­pień zbliża się wiel­kimi kro­kami, a wraz z nim VII Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa. I Ty mo­żesz wziąć w niej udział :D Po­zo­stało jeszcze kilka wol­nych miejsc, a za­pisy kończą się 10 lipca — po­zo­stał więc ostatni tydzień.

Gwa­ran­tu­jemy 3 dni du­cho­wych przeżyć, które na pewno na długo za­padną w Twojej pa­mięci. Jeśli jeszcze się nie za­pi­sałeś, to nie ma co zwlekać.

Za­pisy do­stępne tu: https://​bit​.ly/​2​l​SI4sG

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)