AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Wyniki Grand Prix Radomia w biegach ulicznych 2013  

Wyniki po trzech biegach Grand Prix Radomia 2013 w biegach ulicznych (podsumowanie)

30 maja on Aktualne, Wyniki   Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kla­sy­fi­kacja punk­towa Grand Prix Ra­domia 2013 po trzech biegach.

MĘŻ­CZYŹNI
M
I
E
J
S
C
E
N
U
M
E
R
Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K
O
Ś
C
I
U
S
Z
K
I
B
O
N
U
S
P
L
A
N
T
Y
B
O
N
U
S
P
O
Ł
U
D
N
I
E
B
O
N
U
S
L
E
Ś
N
I
C
Z
Ó
W
K
A
B
O
N
U
S
S
T
A
R
Y
O
G
R
Ó
D
B
O
N
U
S
Z
A
L
E
W
B
O
N
U
S
R
A
Z
E
M
1 47 Ja­gieło Michał Lu­bienia Lu­bienia M20 61 6 70 15 71 10 233
2 7 Pa­wiński Łukasz Radom UKS Technik Radom M20 60 4 69 12 69 6 220
3 35 Dębski Ma­teusz Radom ZTE Radom M16 59 6 66 4 70 6 211
4 42 Le­śniewski Andrzej Zwoleń Po­li­tech­nika Warszawska M50 57 6 64 6 64 6 203
5 81 Ko­byłka Adam Ru­sinów UKS Technik Radom M16 58 4 67 6 59 2 196
6 13 Łojek Nor­bert Ostro­wiec Świętokrzyski Bie­giem Radom! M20 56 2 62 6 66 4 196
7 44 Go­łąbek Henryk Mleczków Bie­giem Radom! M50 54 4 60 4 63 4 189
8 19 La­sota Grzegorz Radom M30 53 6 57 6 62 4 188
9 43 Kac­przak Andrzej Radom M40 48 2 61 6 65 6 188
10 73 Gałek Marcin Zdie­chów k Radomia M30 50 4 56 4 61 2 177
11 79 Ka­czor Mateusz Radom UKS Sta­rówka M16 64 15 73 15 167
12 39 Ku­biak Sławomir Radom M30 44 55 2 58 159
13 166 Krzosek Da­mian Radom RLTL ZTE Radom M16 62 10 72 12 156
14 70 Papis Jakub Ru­sinów M20 34 54 4 60 2 154
15 387 Wójcik Bar­tło­miej UKS Technik Radom M16 68 10 67 4 149
16 2 Ka­mu­siński Paweł Radom UKS Technik Radom M30 63 12 68 6 149
17 41 Dębski Da­riusz Radom Bie­giem Radom! M40 41 50 4 52 147
18 24 Nowak Prze­my­sław Radom M20 43 49 54 146
19 51 Ku­charski Maciej Je­dlińsk M20 46 46 49 141
20 128 Orlik Se­ba­stian Radom Bie­giem Radom! M30 39 44 44 127
21 38 Grud­niewski Edward Ko­zie­nice Na Zdrowie Kozienice M50 40 34 45 119
22 83 Bać­maga Grzegorz Radom Bie­giem Radom! M40 51 6 57 4 118
23 23 Lutek Ra­do­sław Radom M30 38 38 36 112
24 164 Popis Piotr Pionki MORT! M40 49 4 56 2 111
25 71 Kar­li­kowski Andrzej Radom Bie­giem Radom! M50 52 2 53 2 109
26 184 Puszka Ja­ro­sław Do­ma­niów M20 32 45 30 107
27 48 Ku­charski Marcin Radom M30 35 36 33 104
28 175 Ma­zur­kie­wicz Bartosz Jedlnia-​Letnisko M30 47 2 53 102
29 8 Wziątek Da­riusz Radom M40 48 2 50 100
30 18 Bor­kowski Jerzy Radom Bie­giem Radom! M60 30 6 25 6 24 6 97
31 61 Jóźwik Marek Radom M30 24 37 31 92
32 26 Woj­tu­niak Jarosław Ma­łę­czyn Bie­giem Radom! M30 29 24 39 92
33 86 Wil­czyński Marcin Radom M16 25 33 26 84
34 3 Ry­chlicki Waldemar M40 41 41 82
35 22 Se­remak Michał Janów M16 42 38 80
36 45 Woj­tu­niak Rafał Ma­łę­czyn Bie­giem Radom! M30 36 43 79
37 108 Pod­siadły Krzysztof Radom VEGE RUN­NERS M30 27 29 23 79
38 80 Wia­derny Tomasz Radom M40 42 37 79
39 76 Czekaj Woj­ciech Radom Bie­giem Radom! M50 37 39 2 78
40 78 Po­łoński Andrzej Radom M40 20 30 28 78
41 9 Bródka Paweł Radom Fe­stiwal Biegowy M30 40 34 74
42 181 Pie­trasik Piotr Radom M30 31 42 73
43 194 Kraw­czyk Łukasz Radom UKS Technik Radom M16 65 2 67
44 94 Kraw­czyk Daniel Radom UKS Technik Radom M16 63 63
45 152 Dziuk Da­riusz Radom M30 19 23 19 61
46 14 Górka Paweł Radom M30 28 32 60
47 15 Żak Ma­riusz UKS Technik Radom M16 59 59
48 172 To­karski Grzegorz UKS Technik Radom M16 58 58
49 187 Ko­wal­czyk Michał Radom M20 55 55
50 122 Bart­kie­wicz Tomasz M20 55 55
51 101 Mo­rawski Mirosław Radom M40 23 31 54
52 10 Krze­miński Paweł Szy­dło­wiec M20 52 2 54
53 54 Stę­pień Kamil Po­świętne M20 51 51
54 199 Kryza Rafał Bie­giem Radom! M30 26 25 51
55 98 Mro­czek Arkadiusz M16 51 51
56 88 Ką­dziela Konrad M20 48 48
57 20 Ko­białka Jakub Pionki MORT! M16 45 2 47
58 483 Mnich Ro­bert UKS Technik Radom M16 47 47
59 143 Oleś Woj­ciech M50 47 47
60 146 Dębski Paweł Radom M16 46 46
61 156 Czer­wiec Artur M30 35 9 44
62 27 Małek Ar­ka­diusz Radom PMP PO­LAND M40 15 18 11 44
63 49 Wrochna To­masz Radom M30 22 21 43
64 174 Szy­mański Adrian M20 43 43
65 60 Czubek Adam Ce­re­kiew M40 21 21 42
66 16 Chmie­lecki Andrzej Radom M40 27 15 42
67 25 Kor­czak Wincenty An­to­niówka Bie­giem Radom! M50 11 15 16 42
68 125 Goz­dalski Adam Radom M20 40 40
69 37 No­wotnik Michał Radom Bie­giem Radom! M30 18 20 38
70 192 Bruzda Ma­riusz M30 35 35
71 63 Orlik Mi­chał Radom M16 7 27 34
72 72 Mił­kowski Marek Radom M50 33 33
73 67 Ku­ja­wiak Szymon Ce­re­kiew M16 17 16 33
74 36 Sto­biecki Jerzy Radom Bie­giem Radom! M40 8 13 12 33
75 195 Woj­cie­szek Sławomir Radom M20 32 32
76 197 Wziątek Ja­ro­sław Radom M30 11 18 29
77 150 Wach Paweł M30 29 29
78 95 Ja­ro­sławski Jakub Pionki MORT! M16 28 28
79 62 Goź­dzik Mariusz Radom M40 13 14 27
80 59 Ra­dzi­szewski Grzegorz M16 26 26
81 130 Ja­worski Marcin Radom M30 14 9 23
82 50 Li­piński Adam Radom M30 22 22
83 57 Or­czy­kowski Tomasz M16 22 22
84 34 Woź­niak Marian Radom M60 7 4 6 4 21
85 29 Or­czy­kowski Dariusz Radom Bie­giem Radom! M40 9 4 7 20
86 159 Po­su­niak Kacper M20 20 20
87 196 Jóźwik Woj­ciech Radom M20 19 19
88 5 Iwański Jacek UKS Olimp M40 17 17
89 120 Ba­nach Jakub M30 17 17
90 74 Pi­rosz Wojciech Radom M40 16 16
91 182 Po­gorski Łukasz M20 14 14
92 147 Jurek Da­niel M30 13 13
93 131 Brzeski Mi­ro­sław Radom M50 12 12
94 12 Gu­towski Tomasz Radom M30 12 12
95 28 Ol­czak Marcin Radom M30 10 10
96 66 Imiołek Adam Je­dlanka M40 4 6 10
97 451 Ho­lender Bartosz Ce­re­kiew M16 10 10
98 127 Kacz­ma­rzyk Michał M20 10 10
99 87 Bać­maga Jan Ma­zow­szany M40 6 3 9
100 200 Ja­worski Michał Radom M20 8 8
101 31 Ku­ja­wiak Mirosław Radom M40 5 2 1 8
102 145 Fa­bi­szewski Artur M30 8 8
103 55 Pa­trycki Łukasz Radom M30 5 5
104 90 Ko­ło­dziej­czak Mariusz M30 5 5
105 154 Biń­kowski Leon M50 4 4
106 65 Za­wadzki Jacek Radom M40 3 3
107 198 Ko­sowski Jarosław Radom M40 3 3
108 33 Ka­miński Krzysztof Radom M40 2 2
109 102 Czer­wiński Dariusz M40 2 2
110 32 Chy­licki Ma­rian Tomasz Radom M50 1 1
111 56 So­ba­szek Jacek Radom M50 1 1

KO­BIETY
M
I
E
J
S
C
E
N
U
M
E
R
Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K
O
Ś
C
I
U
S
Z
K
I
B
O
N
U
S
P
L
A
N
T
Y
B
O
N
U
S
P
O
Ł
U
D
N
I
E
B
O
N
U
S
L
E
Ś
N
I
C
Z
Ó
W
K
A
B
O
N
U
S
S
T
A
R
Y
O
G
R
Ó
D
B
O
N
U
S
Z
A
L
E
W
B
O
N
U
S
R
A
Z
E
M
1 1 Wa­śniewska Karolina Radom K30 12 15 15 15 13 15 85
2 60 Brzosz­kie­wicz Kinga Sta­ra­cho­wice K20 8 6 13 10 11 10 58
3 77 Czubak Mi­lena Radom RLTL ZTE Radom K16 11 12 14 12 49
4 46 Piękoś Maria Radom K30 5 6 10 6 10 6 43
5 40 Go­spo­dar­czyk Natalia Radom UKS Technik K16 10 10 12 6 38
6 21 Bor­kowska Hanna Radom K50 6 4 5 6 6 6 33
7 84 Orlik Mar­lena Radom K16 3 6 6 2 8 6 31
8 52 Rdzanek-​Rychlicka Aldona Au­gu­stów K40 9 6 9 6 30
9 82 Płatos Ewe­lina K16 12 12 24
10 193 Wa­licka Iwona Radom K20 11 6 17
11 69 Woj­tu­niak Natalia Ma­łę­czyn Bie­giem Radom! K16 1 4 2 5 4 16
12 64 Stę­pień Grażyna Po­świętne K50 9 6 15
13 17 Prasek Te­resa Bia­ło­brzegi K40 7 6 13
14 64 Góź­dzik Gabriela Radom RLTL ZTE Radom K16 8 4 12
15 68 Nie­wia­domska Barbara Radom K50 2 2 3 4 11
16 99 Ko­sowska Daria Radom K20 7 4 11
17 85 Ka­plińska Tatiana K30 7 4 11
18 4 Krze­mińska Anita Radom FIT­NESS PARK RADOM K30 4 4 8
19 178 Ki­siak Teresa Radom K70 1 6 7
20 96 Pawlak Ewa K30 4 2 6
21 153 Woj­tu­niak Paulina Ma­łę­czyn K16 1 2 2 5
22 93 So­ba­szek Julia Radom K16 4 4
23 162 So­cze­wińska Agnieszka K30 3 3
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)