AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
Wyniki Grand Prix Radomia po 4-tym biegu (leśniczówka)  

Wyniki po czterech biegach Grand Prix Radomia 2013 (podsumowane)

02 października on Wyniki  

Kla­sy­fi­kacja punk­towa Grand Prix Ra­domia 2013 po czte­rech biegach.

MĘŻ­CZYŹNI
M
I
E
J
S
C
E
N
U
M
E
R
Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K
O
Ś
C
I
U
S
Z
K
I
B
O
N
U
S
P
L
A
N
T
Y
B
O
N
U
S
P
O
Ł
U
D
N
I
E
B
O
N
U
S
L
E
Ś
N
I
C
Z
Ó
W
K
A
B
O
N
U
S
S
T
A
R
Y
O
G
R
Ó
D
B
O
N
U
S
Z
A
L
E
W
B
O
N
U
S
R
A
Z
E
M
1 47 Ja­gieło Michał Lu­bienia Lu­bienia M20 61 6 70 15 71 10 55 10 298
2 42 Le­śniewski Andrzej Zwoleń Po­li­tech­nika Warszawska M50 57 6 64 6 64 6 54 6 263
3 43 Kac­przak Andrzej Radom M40 48 2 61 6 65 6 53 6 247
4 44 Go­łąbek Henryk Mleczków Bie­giem Radom! M50 54 4 60 4 63 4 51 4 244
5 35 Dębski Ma­teusz Radom ZTE Radom M16 59 6 66 4 70 6 30 241
6 79 Ka­czor Mateusz Radom UKS Sta­rówka M16 64 15 73 15 57 15 239
7 73 Gałek Marcin Zdie­chów k Radomia M30 50 4 56 4 61 2 46 4 227
8 7 Pa­wiński Łukasz Radom UKS Technik Radom M20 60 4 69 12 69 6 220
9 387 Wójcik Bar­tło­miej UKS Technik Radom M16 68 10 67 4 56 12 217
10 39 Ku­biak Sławomir Radom M30 44 55 2 58 42 2 203
11 81 Ko­byłka Adam Ru­sinów UKS Technik Radom M16 58 4 67 6 59 2 196
12 13 Łojek Nor­bert Ostro­wiec Świętokrzyski Bie­giem Radom! M20 56 2 62 6 66 4 196
13 24 Nowak Prze­my­sław Radom M20 43 49 54 44 4 194
14 51 Ku­charski Maciej Je­dlińsk M20 46 46 49 47 6 194
15 19 La­sota Grzegorz Radom M30 53 6 57 6 62 4 188
16 128 Orlik Se­ba­stian Radom Bie­giem Radom! M30 39 44 44 33 160
17 48 Ku­charski Marcin Radom M30 35 36 33 49 6 159
18 166 Krzosek Da­mian Radom RLTL ZTE Radom M16 62 10 72 12 156
19 70 Papis Jakub Ru­sinów M20 34 54 4 60 2 154
20 2 Ka­mu­siński Paweł Radom UKS Technik Radom M30 63 12 68 6 149
21 23 Lutek Ra­do­sław Radom M30 38 38 36 37 149
22 41 Dębski Da­riusz Radom Bie­giem Radom! M40 41 50 4 52 147
23 8 Wziątek Da­riusz Radom M40 48 2 50 43 4 147
24 184 Puszka Ja­ro­sław Do­ma­niów M20 32 45 30 35 142
25 61 Jóźwik Marek Radom M30 24 37 31 39 131
26 3 Ry­chlicki Waldemar M40 41 41 36 2 120
27 38 Grud­niewski Edward Ko­zie­nice Na Zdrowie Kozienice M50 40 34 45 119
28 83 Bać­maga Grzegorz Radom Bie­giem Radom! M40 51 6 57 4 118
29 45 Woj­tu­niak Rafał Ma­łę­czyn Bie­giem Radom! M30 36 43 38 117
30 86 Wil­czyński Marcin Radom M16 25 33 26 31 115
31 164 Popis Piotr Pionki MORT! M40 49 4 56 2 111
32 71 Kar­li­kowski Andrzej Radom Bie­giem Radom! M50 52 2 53 2 109
33 175 Ma­zur­kie­wicz Bartosz Jedlnia-​Letnisko M30 47 2 53 102
34 14 Górka Paweł Radom M30 28 32 41 101
35 18 Bor­kowski Jerzy Radom Bie­giem Radom! M60 30 6 25 6 24 6 97
36 26 Woj­tu­niak Jarosław Ma­łę­czyn Bie­giem Radom! M30 29 24 39 92
37 101 Mo­rawski Mirosław Radom M40 23 31 28 82
38 22 Se­remak Michał Janów M16 42 38 80
39 108 Pod­siadły Krzysztof Radom VEGE RUN­NERS M30 27 29 23 79
40 80 Wia­derny Tomasz Radom M40 42 37 79
41 76 Czekaj Woj­ciech Radom Bie­giem Radom! M50 37 39 2 78
42 78 Po­łoński Andrzej Radom M40 20 30 28 78
43 199 Kryza Rafał Bie­giem Radom! M30 26 25 25 76
44 16 Chmie­lecki Andrzej Radom M40 27 15 34 76
45 9 Bródka Paweł Radom Fe­stiwal Biegowy M30 40 34 74
46 181 Pie­trasik Piotr Radom M30 31 42 73
47 88 Ką­dziela Konrad M20 48 24 72
48 37 No­wotnik Michał Radom Bie­giem Radom! M30 18 20 32 70
49 194 Kraw­czyk Łukasz Radom UKS Technik Radom M16 65 2 67
50 72 Mił­kowski Marek Radom M50 33 29 2 64
51 94 Kraw­czyk Daniel Radom UKS Technik Radom M16 63 63
52 152 Dziuk Da­riusz Radom M30 19 23 19 61
53 15 Żak Ma­riusz UKS Technik Radom M16 59 59
54 172 To­karski Grzegorz UKS Technik Radom M16 58 58
55 171 We­so­łowski Mirosław M16 52 6 58
56 187 Ko­wal­czyk Michał Radom M20 55 55
57 122 Bart­kie­wicz Tomasz M20 55 55
58 10 Krze­miński Paweł Szy­dło­wiec M20 52 2 54
59 155 No­wo­cień Karol M16 50 4 54
60 54 Stę­pień Kamil Po­świętne M20 51 51
61 98 Mro­czek Arkadiusz M16 51 51
62 25 Kor­czak Wincenty An­to­niówka Bie­giem Radom! M50 11 15 16 9 51
63 36 Sto­biecki Jerzy Radom Bie­giem Radom! M40 8 13 12 17 50
64 197 Wziątek Ja­ro­sław Radom M30 11 18 21 50
65 179 Elian Pa­tryk M16 48 2 50
66 62 Goź­dzik Mariusz Radom M40 13 14 22 49
67 20 Ko­białka Jakub Pionki MORT! M16 45 2 47
68 483 Mnich Ro­bert UKS Technik Radom M16 47 47
69 143 Oleś Woj­ciech M50 47 47
70 146 Dębski Paweł Radom M16 46 46
71 67 Ku­ja­wiak Szymon Ce­re­kiew M16 17 16 13 46
72 189 Bie­lenda Damian M16 45 45
73 156 Czer­wiec Artur M30 35 9 44
74 27 Małek Ar­ka­diusz Radom PMP PO­LAND M40 15 18 11 44
75 49 Wrochna To­masz Radom M30 22 21 43
76 174 Szy­mański Adrian M20 43 43
77 159 Po­su­niak Kacper M20 20 23 43
78 60 Czubek Adam Ce­re­kiew M40 21 21 42
79 190 Ma­tra­szek Maciej M20 40 2 42
80 63 Orlik Mi­chał Radom M16 7 27 7 41
81 125 Goz­dalski Adam Radom M20 40 40
82 192 Bruzda Ma­riusz M30 35 35
83 195 Woj­cie­szek Sławomir Radom M20 32 32
84 34 Woź­niak Marian Radom M60 7 4 6 4 5 6 32
85 29 Or­czy­kowski Dariusz Radom Bie­giem Radom! M40 9 4 7 12 32
86 150 Wach Paweł M30 29 29
87 95 Ja­ro­sławski Jakub Pionki MORT! M16 28 28
88 145 Fa­bi­szewski Artur M30 8 20 28
89 160 Madej Artur M40 27 27
90 59 Ra­dzi­szewski Grzegorz M16 26 26
91 168 Po­rębski Marcin M30 26 26
92 130 Ja­worski Marcin Radom M30 14 9 23
93 50 Li­piński Adam Radom M30 22 22
94 57 Or­czy­kowski Tomasz M16 22 22
95 196 Jóźwik Woj­ciech Radom M20 19 19
96 106 Bal­cerek Wiktor M16 19 19
97 180 Pa­welec Norbert M30 18 18
98 5 Iwański Jacek UKS Olimp M40 17 17
99 120 Ba­nach Jakub M30 17 17
100 74 Pi­rosz Wojciech Radom M40 16 16
101 110 Wię­ca­szek Jarosław M50 16 16
102 161 Siara Marcin M40 15 15
103 182 Po­gorski Łukasz M20 14 14
104 97 Socha Nor­bert M30 14 14
105 147 Jurek Da­niel M30 13 13
106 131 Brzeski Mi­ro­sław Radom M50 12 12
107 12 Gu­towski Tomasz Radom M30 12 12
108 141 Bator Da­niel M20 11 11
109 28 Ol­czak Marcin Radom M30 10 10
110 66 Imiołek Adam Je­dlanka M40 4 6 10
111 451 Ho­lender Bartosz Ce­re­kiew M16 10 10
112 127 Kacz­ma­rzyk Michał M20 10 10
113 170 Gło­gowski Łukasz M30 10 10
114 87 Bać­maga Jan Ma­zow­szany M40 6 3 9
115 200 Ja­worski Michał Radom M20 8 8
116 31 Ku­ja­wiak Mirosław Radom M40 5 2 1 8
117 105 Wydra Re­mi­giusz M60 4 4 8
118 173 Kar­kosa Przemysław M30 8 8
119 107 Pie­karski Mateusz M20 6 6
120 55 Pa­trycki Łukasz Radom M30 5 5
121 90 Ko­ło­dziej­czak Mariusz M30 5 5
122 154 Biń­kowski Leon M50 4 4
123 65 Za­wadzki Jacek Radom M40 3 3
124 198 Ko­sowski Jarosław Radom M40 3 3
125 15 Goj Zbi­gniew M30 3 3
126 33 Ka­miński Krzysztof Radom M40 2 2
127 102 Czer­wiński Dariusz M40 2 2
128 56 So­ba­szek Jacek Radom M50 1 1 2
129 177 Chmie­lecki Rafał M20 2 2
130 32 Chy­licki Ma­rian Tomasz Radom M50 1 1
KO­BIETY
M
I
E
J
S
C
E
N
U
M
E
R
Na­zwisko i Imię Miej­sco­wość Klub Kat K
O
Ś
C
I
U
S
Z
K
I
B
O
N
U
S
P
L
A
N
T
Y
B
O
N
U
S
P
O
Ł
U
D
N
I
E
B
O
N
U
S
L
E
Ś
N
I
C
Z
Ó
W
K
A
B
O
N
U
S
S
T
A
R
Y
O
G
R
Ó
D
B
O
N
U
S
Z
A
L
E
W
B
O
N
U
S
R
A
Z
E
M
1 1 Wa­śniewska Karolina Radom K30 12 15 15 15 13 15 85
2 60 Brzosz­kie­wicz Kinga Sta­ra­cho­wice K20 8 6 13 10 11 10 15 12 85
3 77 Czubak Mi­lena Radom RLTL ZTE Radom K16 11 12 14 12 16 15 80
4 46 Piękoś Maria Radom K30 5 6 10 6 10 6 12 6 61
5 40 Go­spo­dar­czyk Natalia Radom UKS Technik K16 10 10 12 6 13 6 57
6 52 Rdzanek-​Rychlicka Aldona Au­gu­stów K40 9 6 9 6 10 6 46
7 84 Orlik Mar­lena Radom K16 3 6 6 2 8 6 4 2 37
8 21 Bor­kowska Hanna Radom K50 6 4 5 6 6 6 33
9 85 Ka­plińska Tatiana K30 7 4 11 4 26
10 82 Płatos Ewe­lina K16 12 12 24
11 927 Ciba Mał­go­rzata K16 14 10 24
12 64 Góź­dzik Gabriela Radom RLTL ZTE Radom K16 8 4 7 4 23
13 193 Wa­licka Iwona Radom K20 11 6 17
14 69 Woj­tu­niak Natalia Ma­łę­czyn Bie­giem Radom! K16 1 4 2 5 4 16
15 64 Stę­pień Grażyna Po­świętne K50 9 6 15
16 169 Czekaj Ka­ta­rzyna K20 8 6 14
17 17 Prasek Te­resa Bia­ło­brzegi K40 7 6 13
18 68 Nie­wia­domska Barbara Radom K50 2 2 3 4 11
19 99 Ko­sowska Daria Radom K20 7 4 11
20 109 Far­bi­szewska Agnieszka K30 9 2 11
21 4 Krze­mińska Anita Radom FIT­NESS PARK RADOM K30 4 4 8
22 176 Go­łąbek Teresa K50 2 6 8
23 178 Ki­siak Teresa Radom K70 1 6 7
24 191 Chmie­lecka Małgorzata K40 3 4 7
25 96 Pawlak Ewa K30 4 2 6
26 153 Woj­tu­niak Paulina Ma­łę­czyn K16 1 2 2 1 6
27 142 Kraska Agata K30 6 6
28 167 Górka Mo­nika K30 5 5
29 93 So­ba­szek Julia Radom K16 4 4
30 162 So­cze­wińska Agnieszka K30 3 3
Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)