Bieg Tropem Wilczym

Bieg Tropem Wilczym

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Wyniki II Biegu Tropem Wilczym

Wy­niki II Biegu Tropem Wilczym

Luty 26th, 2017

Przed­sta­wiamy nie­ofi­cjalne wy­niki II BIEGU TROPEM WIL­CZYM OPEN OPEN KO­BIETY OPEN MĘŻ­CZYŹNI KATEG[…]

Korekta trasy Biegu Wilczym Tropem

Ko­rekta trasy Biegu Wil­czym Tropem

Luty 24th, 2017

Nie­ko­rzystna po­goda spra­wiła, że spora część trasy biegu „Wil­czym Tropem” nie na­daje się do prze­prow[…]

Niedzielny trening trasą Biegu Wilczym Tropem

Nie­dzielny tre­ning trasą Biegu Wil­czym Tropem

Luty 3rd, 2017

Za­pra­szamy na nie­dzielny tre­ning, który po­pro­wa­dzimy 10 — ki­lo­me­trową trasą Biegu Wil­czym Tropem. Te[…]

II Bieg Tropem Wilczym - uruchomiliśmy zapisy!

II Bieg Tropem Wil­czym — uru­cho­mi­liśmy zapisy!

Gru­dzień 14th, 2016

Za­pra­szamy na ko­lejną, drugą edycję Ra­dom­skiego Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wil­czym. […]

Podsumowanie "Wilczym Tropem" - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pod­su­mo­wanie „Wil­czym Tropem” — Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wyklętych

Ma­rzec 2nd, 2016

Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych – Wil­czym Tropem Wiele obaw to­wa­rzy­szyło or­ga­ni­zacji tej na­szej no[…]

Dwa tygodnie do Biegu Wilczym Tropem

Dwa ty­go­dnie do Biegu Wil­czym Tropem

Luty 15th, 2016

Już za nie­całe dwa ty­go­dnie spo­ty­kamy się w Ko­złowie na Biegu Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Wil­czym […]

Uruchomiliśmy Zapisy na Bieg Tropem Wilczym

Uru­cho­mi­liśmy Za­pisy na Bieg Tropem Wilczym

Sty­czeń 18th, 2016

Za­chę­camy do wzięcia udziału https://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2105 […]

Radomski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym

Ra­domski Bieg Pa­mięci Żoł­nierzy Wy­klę­tych — Tropem Wilczym

Sty­czeń 16th, 2016

W imieniu Fun­dacji Wol­ność i De­mo­kracja oraz Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom za­pra­szamy na ra­domską edy[…]