AKTUALNE

AKTUALNE

Znaj­dziesz tu wszystkie bie­żące i ak­tu­alne informacje.

Kliknij ob­razek by rozwinąć

XIV Radomski Maraton Trzeźwości - 70-TADKA

XIV Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — 70-​TADKA

Paź­dziernik 11th, 2019

Za­le­dwie kilka dni dzieli nas od waż­nego wy­da­rzenia bie­go­wego, jakim jest Ra­domski Ma­raton Trzeź­wośc[…]

VII Półmaraton Radomskiego Czerwca'76 - wszystkim należą się brawa

VII Pół­ma­raton Ra­dom­skiego Czerwca’76 — wszystkim na­leżą się brawa

Czer­wiec 23rd, 2019

Emocje opadły już na dobre, tem­pe­ra­tura także nieco zma­lała, więc „na chłodno” wra­camy do VII Półm[…]

Ryga za nami, a co na jesień? Zapraszamy do Kiszyniowa i Werony.

Ryga za nami, a co na je­sień? Za­pra­szamy do Ki­szy­niowa i Werony.

Maj 28th, 2019

Czas mknie nie­ubła­ganie. Ledwo wró­ci­liśmy z Rygi – czas na pro­po­zycję je­sienną. Ki­szy­niów – 29 wr[…]

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Biegiem Radom! - 11.05.2019

Walne Ze­branie Spra­woz­dawcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom! — 11.05.2019

Kwie­cień 25th, 2019

Ser­decznie za­pra­szamy na Walne Ze­branie Spra­woz­dawcze Sto­wa­rzy­szenia Bie­giem Radom!, które do­bę­dzie […]

Biegniemy dla Zosi

Bie­gniemy dla Zosi

Kwie­cień 1st, 2019

Or­ga­ni­zu­jemy ko­lejny bieg cha­ry­ta­tywny. Tym razem po­bie­gniemy dla Zosi — małej ra­do­mianki, której le[…]

Podsumowanie IV Biegu Tropem Wilczym

Pod­su­mo­wanie IV Biegu Tropem Wilczym

Ma­rzec 5th, 2019

Ko­lejny bieg Tropem Wil­czym już za nami. Piękna po­goda, niby jeszcze zi­mowa, ale już jakby de­li­katni[…]

IV Bieg Tropem Wilczym - zaprasza do puszczy!

IV Bieg Tropem Wil­czym — za­prasza do puszczy!

Sty­czeń 23rd, 2019

Już tylko 6 ty­godni po­zo­stało do ko­lejnej na­szej im­prezy. 3-​go marca po­bie­gniemy w IV Biegu Pa­mięci […]

XIII Radomski Maraton Trzeźwości 2018 - Dekoracje
Radomski Bieg Niepodległości 2018 - Dekoracje
Radomski Bieg Niepodległości 2018 - Meta Cz.2
Radomski Bieg Niepodległości 2018 - Meta Cz.1
Bieg Konstytucji 3 Maja 2018
Bieg Tropem Wilczym - Kozłów 2018
BIEGOWY OPŁATEK WIGILIJNY – niedziela 23 grudnia

BIE­GOWY OPŁATEK WI­GI­LIJNY – nie­dziela 23 grudnia

Gru­dzień 12th, 2018

Tra­dy­cyjnie za­pra­szamy wszyst­kich mi­ło­śników bie­gania do udziału we wspólnym bie­gowym opłatku. Sp[…]

Bieg WOŚP 2019 - Policz się z cukrzycą

Bieg WOŚP 2019 — Po­licz się z cukrzycą

Gru­dzień 6th, 2018

Już dziś (6.12) o godz. 18:00 zo­staną uru­cho­mione za­pisy do Biegu WOŚP 2019, a w nim wiele nie­spodzi[…]