Starsze Materiały

Posts Tagged: Orlen Warswa Marathon
 

Biegiem Radom na Orlen Warsaw Marathon, daliśmy nieźle radę!

21 kwietnia on imprezy

Orlen Warsaw Ma­ra­thon już prze­szedł do hi­storii. Chłopcy dali radę, dzielnie re­pre­zen­tując nasze miasto, i sto­wa­rzy­szenie BIE­GIEM RADOM! Wy­niki myślę że niezłe, do­kładnie mo­żemy je zo­ba­czyć pod lin­kiem: http://​www​.do​mtel​-sport​.pl/​w​y​n​i​k​i​/​?​b​i​e​g​=​1​&​a​m​p​;co=9 Po...