Starsze Materiały

Posts Tagged: Stowarzyszenie Biegiem Radom
 

Belgrad - pierwszy zagraniczny cel biegowy RSB na 2015r.

22 stycznia on Aktualne

Kra­jowa pro­po­zycja na 2015r już jest, to czas teraz na pro­po­zycję wy­jazdu ZA­GRA­NICZ­NEGO. Jak za­pewne już nie­którzy sły­szeli, jest po­mysł na wy­jazd do sto­licy Serbii, na Bel­grad Ma­raton, który od­bę­dzie...

 

Radom bieganiem stoi.

19 stycznia on Aktualne

O tym, że ogar­nęła nas moda na bie­ganie – wszyscy do­sko­nale wiemy. Ba, są i tacy do­bro­dzieje — do­tych­czas nie do­strze­ga­jący tego zja­wiska, którzy dla na­szego (bie­gaczy, or­ga­ni­za­torów) dobra, chcą...

 

Biegiem Radom na Orlen Warsaw Marathon, daliśmy nieźle radę!

21 kwietnia on imprezy

Orlen Warsaw Ma­ra­thon już prze­szedł do hi­storii. Chłopcy dali radę, dzielnie re­pre­zen­tując nasze miasto, i sto­wa­rzy­szenie BIE­GIEM RADOM! Wy­niki myślę że niezłe, do­kładnie mo­żemy je zo­ba­czyć pod lin­kiem: http://​www​.do​mtel​-sport​.pl/​w​y​n​i​k​i​/​?​b​i​e​g​=​1​&​a​m​p​;co=9 Po...