AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Zapraszamy na Radomski Bieg Niepodległości

13 września on Aktualne, biegniepodleglosci  

IV RADOMSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - ZAPISZ SIĘ! WEŹ UDZIAŁ! ZAPRASZAMY! RÓWNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE W CZWARTEK MIJA TERMIN (15 września) PIERWSZEJ NAJNIŻSZEJ OPŁATY STARTOWEJ, która i tak nie jest zbyt wygórowana. Warto zapisać się już teraz!
REGULAMIN: https://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/07/IV-BN-Regulami-2-10km.pdf
ZAPISY: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/iv-radomski-bieg-niepodlegoci

REGULAMIN:
Niepodległościowa Dyszka
IV Radomski Bieg Niepodległości - 11.11. 2016 r.
I.CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie zdrowego trybu życia
- uczczenie Święta Niepodległości
- promocja miasta Radomia
II.ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
- Współpraca – Komenda Miejska Policji w Radomiu, Straż Miejska, ZUK, MZDiK
III. TRASA BIEGU, DYSTANS
- Niepodległościowa Dyszka - 10 kilometrów , ulice miasta, start i meta – stadion MOSiR
- Bieg Niepodległości – symboliczny dystans 1918m ,
IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
10.00 - start Niepodległościowej Dyszki
11.30 – start Biegu Niepodległości
12.00 - dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy
V. KONTAKT, ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA, WYDAWANIE NUMERÓW
Niepodległościowa Dyszka
Zgłoszenia:
- www.biegiemradom.pl , www.sportmaniacs.com, www.maratonypolskie.pl , do dnia 08.11.2016
Zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych :
Biuro zawodów – hala MOSiR w dniu 10.11 g.18.00-20.00 , w dniu zawodów g.08.00-09.30
Bieg Niepodległości
Bieg wspólny o charakterze patriotycznym, bez zgłoszeń , numerów startowych, klasyfikacji
VI.KATEGORIE – Niepodległościowa Dyszka
- kategoria open K i M ,
- kat. wiekowe – K i M 16 (16-19 lat) , K i M 20 (20-29 lat), K i M 30 (30-39 lat), K i M 40 (40-49 lat) ,
K i M 50 ( 50-59 lat) , K i M 60 ( 60-69 lat) , K i M 70 – 70 i więcej lat
VII.NAGRODY, ŚWIADCZENIA – Niepodległościowa Dyszka
- kat. open K i M - miejsca 1–3 - puchary , nagrody finansowe odpowiednio – 500;300;200 złotych
- kat. wiekowe - miejsca 1 – 3 puchary
- medale dla zawodników którzy ukończą bieg
- zimne i ciepłe napoje, posiłek po biegu
VIII. UCZESTNICTWO
Niepodległościowa Dyszka
- w biegu mogą wystartować zawodnicy mający ukończone 16 lat;
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo;
- zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
- wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza , że jest zdrowy i zdolny do udziału w
zawodach;
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania;
- ustala się limit zawodników, który wynosi 500 zgłoszonych i opłaconych osób,
Bieg Niepodległości
- bieg bez limitu wiekowego
IX. OPŁATY STARTOWE - SPRAWY FINANSOWE
Niepodległościowa Dyszka
Opłata wnoszona w systemie e-przelewu 1. termin do dnia 15.09 - 20zł, 2. termin – do dnia 8.11- 30zł ,
Opłata w biurze zawodów - 50zł.
Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” w systemie e-przelewu 1.termin – do dnia 15.09 -10zl,
2.termin – do dnia 8.11 – 20zł, w biurze zawodów 50zl.
Zwolnienie z opłaty – niepełnoletni i osoby, które w dniu zawodów ukończyły 65 roku życia.
Bieg Niepodległości
Bieg bez opłaty startowej
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
- biegi z elektronicznym pomiarem czasu;
- zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wiadomość SMS z uzyskanym wynikiem, a także będą mogli
pobrać ze strony www.sportmaniacs.com swój imienny dyplom;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny
koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;
PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski
PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska, Radio Mazowsze , Echo Dnia;
Gazeta Wyborcza, Teraz Radom ; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl ; cozadzien.pl

Komentarze
  • Paulina
    5 lat ago - Odpowiedz

    Czy istnieje możliwość zostawienia rzeczy w depozycie na czas biegu?

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom