AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
policz się z cukrzycą  

WOŚP – policz się z cukrzycą

22 grudnia on Aktualne, WOŚP  

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, w roku 2018 zmieniamy lokalizację oraz charakter biegu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem proponujemy Wam bieg w ramach akcji "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy". Włączamy się do tego projektu po raz pierwszy, dlatego liczymy na szybkie zapełnienie listy startowej. Zapewniamy Wam bieg w przepięknej scenerii - pobiegniemy m.in. przez radomski tunel świetlny. Zgodnie z regulaminem całość opłat przekazujemy na konto WOŚP.
Ponieważ nie mamy środków budżetowych, które mogłyby nam pomóc w organizacji imprezy, dlatego liczymy na Waszą pomoc w kwestii poszukiwania sponsorów 😀
Nie czekaj do ostatniej chwili - zapisz się już dziś, klikając na link: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-wosp---policz-sie-z-cukrzyca-i-ucz-sie-pierwszej-pomocy
Limit uczestników wynosi 300 osób.
Szczegółowy regulamin:
REGULAMIN
Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”
I. ORGANIZATOR
1.Organizatorem Biegu WOŚP jest Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
II. CEL
1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka opłat startowych na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. alejkami parkowymi i ulicami Radomia.
2. Start biegu nastąpi o godzinie 16.00, a zakończenie biegu o godzinie 17.00.
3. Start i meta biegu zlokalizowane będą w Alei biskupa Chrapka Parku im. T. Kościuszki.
4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie www.biegiemradom.pl.
5.Długość trasy ; 5km ( 3 okrążenia).
6. Trasa będzie oznaczona taśmami, barierkami ochronnymi oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu WOŚP mogą wziąć udział zawodnicy mający ukończone 12 lat.
2. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
4. Wszyscy uczestnicy Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegiemradom.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 10 stycznia 2018r. . Po tym terminie , jeżeli limit pakietów nie zostanie wyczerpany, dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Biura Zawodów.
3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności :
- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
- uregulowanie opłaty startowej,
4. Limit uczestników w Biegu WOŚP wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
5. Opłata startowa za udział w Biegu WOŚP wynosi 30 złotych i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.
6. Organizatorzy nie wystawiają faktur VAT.
7. Dowodem skutecznej rejestracji jest email z potwierdzeniem rejestracji.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje :
a. numer startowy z czterema agrafkami,
b. pamiątkową koszulkę Biegu WOŚP,
c. medal na mecie,
VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych
1. Odbiór pakietów startowych :
Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w lokalu Piekarni „Czas na chleb” , ul.Curie-Skłodowskiej 4 i będzie czynne w następujących dniach i godzinach :
13 stycznia 2018 (sobota) w godzinach 12:00 – 17:00
14 stycznia (niedziela) w godzinach 12:00 – 15:00
Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Z uwagi na charytatywny charakter Biegu WOŚP Organizator ograniczył zwyczajowy podział na kategorie wiekowe, oraz przyznał symboliczne wyróżnienia w postaci pucharów dla każdych pierwszych 3 zawodników (zawodniczek) w poszczególnych kategoriach.
Zawodnicy wyróżnieni w kategorii generalnej nie będą uwzględniani przy wyróżnieniach w pozostałych kategoriach.
Kategorie wiekowe :
- Kategoria generalna kobiet, Kategoria generalna mężczyzn,
- Kategoria junior – dziewczęta , Kategoria junior – chłopcy - zawodnicy w wieku 12 – 18 lat,
- Kategoria senior – kobiety, Kategoria Senior mężczyźni – zawodnicy w wieku 19 – 49 lat,
- Kategoria weteran – kobiety , Kategoria weteran mężczyźni – 50 i więcej lat.
Wyróżnienie dodatkowe – puchar dla najstarszego uczestnika i najstarszej uczestniczki.
Kategoria dodatkowa: Mega drużyna – puchary dla 3 najliczniej reprezentowanych drużyn (liczymy osoby
zgłoszone pod tą samą nazwą drużyny).
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wystartować w otrzymanej pamiątkowej koszulce WOŚP., oraz do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków oraz depozyt w pobliżu startu i mety biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

wosp

wosp

Brak komentarzy

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom