AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Uruchomiliśmy zapisy do PIELGRZYMKI BIEGOWEJ!

30 czerwca on Aktualne, pielgrzymka-arch  

IV Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa Radom - Częstochowa 2015.

Po raz czwarty, Stowarzyszenie Biegiem Radom! organizuje biegową pielgrzymkę do Częstochowy. Odbędzie się ona, w dniach od 11 do 13 sierpnia 2015 roku, na 220-kilometrowej trasie z Radomia do Częstochowy, systemem sztafetowym pielgrzymka-biegowa-2015 [1024x768](po 3 zawodników co pół godziny, lub przez 5km), przy otwartym ruchu drogowym. Przewidujemy udział około 50 pielgrzymów, mających ukończone 18 lat. Zgłoszenia przyjmujemy do 22 lipca 2015. Podobnie jak w zeszłym roku, wpisowe wynosi 120zł, płatne na konto organizatora (podane niżej). W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują - napoje, wyżywienie (2 obiadokolacje), noclegi (własny śpiwór i karimata), ubezpieczenie NW.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

Zapraszamy do udziału i zgłaszania się poprzez poniższy formularz,

Zgłaszam się do udziału w IV Pielgrzymce Biegowej Radom - Częstochowa 2015:
Imię i nazwisko

Podaj swój nr Pesel (potrzebny do ubezpieczenia)

Podaj swój adres zamieszkania (do ubezpieczenia)

Podaj swój adres email

Podaj swój nr telefonu

Podaj rozmiar koszulki (S, M, L, XL, XXL)

Jeśli chcesz dodaj jakieś uwagi

.

.

Wpisowe na konto: „Biegiem Radom!”
Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
BGŻSA 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250
z dopiskiem (tytułem): „3.Pielgrzymka Biegowa” - imię i nazwisko
w wysokości 120zł
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują - napoje, wyżywienie (2 obiadokolacje), noclegi (własny śpiwór i karimata), ubezpieczenie NW.

REGULAMIN

REGULAMIN

4.DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI BIEGOWEJ

RADOM – CZĘSTOCHOWA, 11-13 sierpnia 2015 r.

I. CEL

Bieg pielgrzymów do Matki Boskiej Częstochowskiej – KRÓLOWEJ POLSKI.

Popularyzacja długodystansowych biegów masowych jako formy rekreacji sprzyjającej zdrowiu.

II. INTENCJE PIELGRZYMKI

1. W intencji RODZIN aby budowały swoje szczęście na wierności BOGU.

2. W intencji naszej Ojczyzny.

3. Za owocną działalność dla dobra społecznego wszystkich ludzi sportu i rekreacji.

4. O powołania kapłańskie i zakonne.

5. W intencji wszystkich naszych rodzin a szczególnie osób chorych.

6. W intencji trzeźwości uczestników pielgrzymki i ich rodzin.

7.W intencji dzieci, młodzieży, ludzi wątpiących – o wzrost wiary, nadziei i miłości.

III. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

IV. PATRONAT

1. Ordynariusz Diecezji Radomskiej – Ks. Bp Henryk Tomasik

2. Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

V. TERMIN

Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 11.08 – 13.08.2015r.

VI. TRASA

Pielgrzymka odbędzie się na trasie ok. 220km z Radomia do Częstochowy przy otwartym ruchu drogowym (w biegu sztafetowym po 3 zawodników x 5km lub 0,5h).

VII. UCZESTNICTWO

W pielgrzymce biegowej uczestniczyć będzie ok. 50 pielgrzymów którzy ukończyli 18 lat.

Obsługa pielgrzymki liczyć będzie 4 - 6 osób. Uczestnicy decydując się na udział w pielgrzymce kierują się motywami religijno-sportowymi i dbają aby religijny charakter pielgrzymki był zachowany cały czas podczas jej trwania. Pielgrzymujący biegacze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu na całej trasie pielgrzymki, a także muszą stosować się do poleceń kierownictwa pielgrzymki.

VIII. WPISOWE

Wpisowe na konto: „Biegiem Radom!”

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” nr: 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250

z dopiskiem „4.Pielgrzymka Biegowa” – w wysokości 120zł od uczestnika.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują - napoje, wyżywienie (2 obiadokolacje), noclegi (własny śpiwór i karimata), ubezpieczenie NW, pamiątkową koszulkę.

Pozostałe koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy oraz osoby prywatne, instytucje, organizacje na zasadzie darowizn, sponsorowania itp.

IX. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne przyjmujemy do dnia 22 lipca 2015r. – poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.biegiemradom.pl, . Za kompletne zgłoszenie uważa się zgłoszenie z opłaconym wpisowym.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pielgrzymki i pisemnej deklaracji jego przestrzegania.

X. UWAGI OGÓLNE

Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników od planowanej.

Ewentualna zmiana może być dokonana nie później jak na 1 miesiąc przed terminem pielgrzymki.

XI. KONTAKT

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

26-600 Radom, ul. Vietha 90

e-mail: maratonczyk49@wp.pl ; biegiemradom@wp.pl

Kierownik pielgrzymki – Tadeusz Kraska – 504 574 021

Kierownik trasy – Piotr Grabowski – 606 145 336

Brak komentarzy

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom