X RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

X RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

X RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

Radom, 15 listopada 2015 r. (niedziela), godz. 10.00

REJESTRACJA

http://www.online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1530

Formularz Formularz Lista Wykres Logowanie
Formularz zgłoszeniowy
(Application form)
Zgłoszenia zbiorowe
(Group registration)
Lista zgłoszonych zawodników
(Participants list)
Statystyka
zgłoszonych zawodników
Statistics)
Edycja/Usunięcie zgłoszenia
(Edit/Delete)

 

UWAGA! gdy już zarejestrujesz się online musisz jeszcze dokonać opłaty startowej w odpowiedniej kwocie (podana w regulaminie) na konto: Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!”, 26–600 Radom, ul. Vietha 90, nr konta: 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250 podając w tytule przelewu "opłata startowa maraton/półmaraton/minimaraton oraz imię i nazwisko, dystans" UWAGA! ustala się limit uczestników maratonu i półmaratonu(łącznie) – 350 zawodników. Z chwilą zgłoszenia 350 zawodnika, listy zgłoszeniowe zostaną zamknięte. Za zgłoszenie kompletne, przyjmuje się poprawnie wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy, oraz dokonanie opłaty startowej (dzień, w którym opłata znajdzie się na koncie bankowym organizatora)

 

TRASA MARATONU NA MAPIE


Pokaż Radomski Maraton Trzeźwości na większej mapie

REGULAMIN

X RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

RADOM 15.11.2015r.

 

ORGANIZATOR   - Stowarzyszenie „Biegiem Radom!
WSPÓŁPRACA  -   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

REGULAMIN

I. CEL

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

- Propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

- 15 listopada 2015r. (niedziela) godz. 1000

- Tereny wokół zalewu Borki.

 

III. DYSTANS

- Bieg główny – maraton.

- Biegi towarzyszące – minimaraton, półmaraton.

 

IV. ZGŁOSZENIA I KONTAKT

Zgłoszenia :

- maraton, półmaraton, minimaraton- elektroniczne – www.biegiemradom.pl ,www.datasport.pl, www.maratonypolskie.pl,

- biuro zawodów – w miejscu i godzinach podanych w p.VI Regulaminu

Kontakt :                                                                                                                                                                                                 - maratonczyk49@wp.pl , biegiemradom@wp.pl , tel.504 574 021

 

V. TRASA BIEGU

Maraton -10 okrążeń wokół zalewu Borki ,  półmaraton – 5 okrążeń, minimaraton – 1 okrążenie

Nawierzchnia – asfalt, płyty chodnikowe, droga gruntowa

VI. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota 14.11.15r. biuro zawodówSzkoła Podstawowa nr.2, ul. Batalionów Chłopskich 16                                                                            godz. 1800 ÷ 2100 zgłoszenia, weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów   startowych

 

Niedziela 15.11.2015r. biuro zawodówSzkoła Podstawowa nr.2, ul.Batalionów Chłopskich 16                                     godz.   800 – zgłoszenia, weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych

godz.   930 – start minimaratonu;

godz. 1000 – start maratonu

godz. 1100 – dekoracja zwycięzców minimaratonu

godz. 1315 – start półmaratonu

godz. 1605 ÷ 1630 – dekoracja zwycięzców X RMT (maratonu i półmaratonu)

Uwaga:

- Na 30 min. przed planowanym startem każdego z biegów, nastąpi zamknięcie listy startowej tego biegu

- Limit czasu dla biegu maratońskiego wynosi 6h, dla półmaratonu – 3h.

 

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

MARATON: – kat. generalna kobiet i mężczyzn

– kat. mężczyzn: M18,M30,M40,M50,M60,M70

– kat. kobiet: K18,K30,K40,K50,K60,K70

– kat. najlepsza radomianka, najlepszy radomianin ( dot. mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego)

Zdobywcy pierwszych 3-ch miejsc w kategoriach generalnych , oraz zwycięzcy kategorii wiekowych i lokalnych, otrzymują puchary i nagrody rzeczowe lub bony towarowe.

 

 

PÓŁMARATON i MINIMARATON: - kat. generalna kobiet i mężczyzn

Zdobywcy pierwszych 6-ciu miejsc (półmaraton), oraz pierwszych 3-ch miejsc (minimaraton) – otrzymują puchary.

 

Medale okolicznościowe – wszyscy, którzy ukończą maraton i półmaraton

Koszulki techniczne – wszyscy uczestnicy maratonu i półmaratonu. Dla ostatnich zgłaszających się zawodników, nie gwarantuje się otrzymania koszulki w rozmiarze podanym w formularzu zgłoszeniowym.

Medale ogólne z okolicznościową grawerką – pierwszych 100 zawodników, którzy ukończą minimaraton

 

 

VIII. UCZESTNICTWO

- Do startu w maratonie  i półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 18-sty rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.

- W minimaratonie  mogą startować osoby które ukończyły 10-ty rok życia- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

UWAGA ! – ustala się limit uczestników maratonu i półmaratonu(łącznie) – 350 zawodników. Z chwilą zgłoszenia 350 zawodnika, listy zgłoszeniowe zostaną zamknięte. Za zgłoszenie kompletne, przyjmuje się  poprawnie wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy, oraz dokonanie opłaty startowej (dzień, w którym opłata znajdzie się na koncie bankowym organizatora).

 

IX. OPŁATY STARTOWE

Opłatę należy wpłacać na konto: Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”, 26-600 Radom, ul. Vietha 90

nr konta: 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250 – z dopiskiem : opłata startowa, nazwisko i imię zawodnika, dystans

Terminy i wysokości opłat startowych -

1. termin – do        30.09.2015r. -   Maraton, Półmaraton : 50,00 zł., Minimaraton: 20,00 zł.

2. termin -  01.10 - 10.11.2015r. – Maraton , Półmaraton : 60,00 zł., Minimaraton : 20,00 zł.

3. termin -  biuro zawodów – Maraton, Półmaraton : 70,00 zł., Minimaraton : 20,00 zł.

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy i zawodniczki powyżej 65 roku życia, którzy dokonają zgłoszenia w 1. terminie.

Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty startowej przelewem (w1. lub 2. terminie) - maraton i półmaraton – 30 zł, minimaraton – 10 zł.

X. WYŻYWIENIE I NOCLEGI

- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom ciepły posiłek po biegu.

- Na trasie biegu ustawione będą stoły z napojami zimnymi i gorącymi oraz możliwością wystawienia własnych odżywek.

- Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w obiektach o niskim standarcie – domki MOSiR nad zalewem Borki (własny śpiwór i materac).

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, a nie oddane do depozytu.

- Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do organizatora.

 

PATRONAT HONOROWY:

– Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

PATRONAT MEDIALNY:

– Telewizja Dami, Radio Plus, Radio Rekord, Echo Dnia, SportRadom.pl , RadomSport.pl
- Maratony Polskie

MaratonyPolskie.Pl

MARATONY POLSKIE LOGO

 

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom