Starsze Materiały

pielgrzymka-arch
 

Już za tydzień ruszamy na Biegową Pielgrzymkę!

03 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka-arch

Die­ce­zjalna Piel­grzymka Bie­gowa Radom – Czę­sto­chowa – 11–13 sierpnia 2015 roku. Za­le­dwie ty­dzień po­zo­stał do startu ko­lejnej piel­grzymki bie­gowej Radom – Częstochowa. Po­bie­gnie nas tym razem 45 osób. Chęt­nych było...

 

Uruchomiliśmy zapisy do PIELGRZYMKI BIEGOWEJ!

30 czerwca on Aktualne, pielgrzymka-arch

Za­pra­szamy do udziału i zgła­szania się po­przez po­niższy for­mu­larz, RE­GU­LAMIN 4.DIECEZJALNEJ PIEL­GRZYMKI BIEGOWEJ RADOM – CZĘ­STO­CHOWA, 11–13 sierpnia 2015 r. I. CEL Bieg piel­grzymów do Matki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej – KRÓ­LOWEJ...

 

W poniedziałek na swój pątniczy szlak — wyruszy Diecezjalna Pielgrzymka Biegowa.

06 sierpnia on Aktualne, pielgrzymka-arch

3. DIE­CE­ZJALNA PIEL­GRZYMKA BIEGOWA Radom – Jasna Góra 11–13 sierpnia 2014r. W po­nie­działek 11-​go sierpnia, na swój trzeci już, pąt­niczy szlak — wy­ruszy Die­ce­zjalna Piel­grzymka Biegowa. Pa­tronat ho­no­rowy te­go­rocznej piel­grzymki...