Filozofia biegania

Po prostu zakładam buty i biegne przed siebie...
 

Ból jest przejściowy. Duma trwa wiecznie.

29 kwietnia on  

“Suk­cesu nie mierzy się ilo­ścią pu­charów, ale tym jaki dy­stans mu­siałaś przebyć, aby do­trzeć w miejsce, w którym je­steś teraz, stamtąd gdzie byłaś na początku.”