Filozofia biegania

Po prostu zakładam buty i biegne przed siebie...
 

Maraton — sprawdzenie siebie, rozwój, udowodnienie sobie czegoś…

29 kwietnia on  

Je­żeli my­ślisz, że je­steś męż­czyzną, boś spło­dził syna, po­sa­dził drzewo i wy­bu­dował dom, to je­steś w błę­dzie. Spróbuj prze­biec ma­raton… (Jack Hugo Bader)