Kontakt

Kontakt

Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom!

Adres ko­re­spon­den­cyjny:
ul.Vietha 90, 26600 Radom

Dane do faktur:
NIP: REGON:
ul.Vietha 90, 26600 Radom

Te­lefon:
tel: 504 574 021

Ad­resy in­ter­ne­towe:
email: biegiemradom@​wp.​pl
www​.bie​giem​radom​.pl

Sie­dziba firmy:
ul. Trau­gutta 46/​48, 26600 Radom
Go­dziny otwarcia:
Pn. 10:0012:00
Śr. 17:0019:00
Pt. 17:0019:00

Konto ban­kowe:
BGŻSA 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250

Podaj swoje imię na­zwisko lub nick

Podaj swój adres e-​mail (wy­ma­gane)

Na­pisz coś do nas

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom