AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Biegiem Radom!

01 czerwca on Aktualne  

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

👉 Termin – 4 czerwca 2022 r. – g.10.00 ;
Miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr.1 w Radomiu ul. Odrodzenia 37.
2. Termin – g.10.15 – w dniu i miejscu – jak w 1.terminie.

👉 Porządek Zebrania –
1. Przywitanie i otwarcie zebrania – Prezes Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok.
5. Ocena działalności Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną.
6. Dyskusja, uwagi i wnioski do przedstawionego sprawozdania Zarządu i oceny Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
8. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia, oraz programu działań przewidzianych do realizacji w 2022 roku.
9. Dyskusja, wolne wnioski, propozycje uchwał.
10. Podjęcie uchwał.
11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”.

‼️10 lat naszej działalności - warto być na tym zebraniu - nic o nas bez nas!!
Zapraszamy!

Brak komentarzy

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom