AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
ZAPISY-TROPEM-WILCZYM-KOZLOW  

Uruchomiliśmy Zapisy na Bieg Tropem Wilczym

18 stycznia on Aktualne, tropemwilczym  

Za­chę­camy do wzięcia udziału

https://​on​line​.da​ta​sport​.pl/​z​a​p​i​s​y​/​p​o​r​t​a​l​/​z​a​w​o​d​y​.​p​h​p​?​z​a​w​o​d​y​=2105

PO­NIŻEJ FRAG­MENT RE­GU­LA­MINU DOT. OPŁAT:

VI. OPŁATY
1. Opłata star­towa w sys­temie Da­ta­Sport za udział w biegu na 10 km wynosi:
–wpłata do 25 lutego–35
–opłata w biurze za­wodów w dniu startu-​40
2. Bieg na dy­stansie 1963m
–bez­płatny
3. Opłata raz uisz­czona nie pod­lega zwrotowi.
4. Opła­cenie star­to­wego oraz po­branie nu­meru wiąże się z ak­cep­tacją ni­niej­szego Regulaminu.

RE­GU­LAMIN (kliknij tutaj)

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)