AKTUALNOŚCI

AKTUALNE
TW  

Bieg Tropem Wilczym — możliwość dodatkowych zapisów

16 lutego on Aktualne, tropemwilczym  

Jeśli nie zdą­żyłeś się za­pisać na nasz bieg Tropem Wil­czym, to mamy dla Ciebie dobrą in­for­mację. Bę­dzie moż­li­wość do­dat­ko­wych za­pisów Chcesz po­znać szcze­góły? Przyjdź na nasz nie­dzielny tre­ning 18.02 o godz. 8:45 – zbiórka koło szkoły w Ko­złowie.
Tre­ning roz­pocz­niemy o godz. 9:00 i bę­dzie to ostania okazja, żeby przed ofi­cjalnym startem za­po­znać się z trasą i Wielką Górą Tym razem za­dbamy o to, żeby nikt nie za­błą­dził — nawet Ci naj­szybsi Po­dzie­limy się na grupy. Każdą grupę bę­dzie pro­wa­dziła osoba zna­jąca trasę – naj­szybszą rów­nież. A ostatnią grupę ma­ru­derów, Galloway-​ów i in­nych „kij­karzy” po­pro­wadzi sam Prezes
Czas ostat­niej grupy oscy­lu­jemy w gra­ni­cach 1h101h25, więc trasę można po­konać rów­nież mar­szo­bie­giem — ZAPRASZAMY!

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)