AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

XV Bieg dla WOŚP – indywidualnie

07 grudnia on Aktualne, WOŚP  

Zapraszamy na  XV Indywidualny Bieg dla WOŚP - „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy

Formuła biegu będzie zgodna z obowiązującymi w jego terminie obostrzeniami, zasady na bieżącą chwilę przedstawiamy  poniżej /w regulaminie/.

I. CEL BIEGU
1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Indywidualne biegi odbędą się w dniu 10 stycznia 2021 r. alejkami Parku im.T.Kościuszki.
2. Rozpoczęcie biegów nastąpi o godzinie 15.00, a zakończenie biegu o godzinie 19.00.
3. Długość trasy – dowolna, 0-29km

III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W indywidualnym biegu dla WOŚP mogą wziąć udział wszyscy chętni.
2. Wszyscy uczestnicy indywidualnego biegu dla WOŚP są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

IV. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
1. Zgłoszenia do indywidualnego biegu dla WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegiemradom.pl , https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-wosp-2021.
2. Zgłoszenia w dniu biegu – muszla koncertowa w Parku im.Tadeusza Kościuszki w g.13.00-18.00
3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 7 stycznia 2021r.
4. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności :
- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, oraz dokonanie opłaty na okolicznościowe zakupy ,
5. Minimalne wysokości opłat wynoszą-
a) podstawowa – 30zł
b) dopłata za okolicznościową koszulkę – 20zł
c) dopłata za okolicznościową koszulkę imienną ze złotym numerem – 70zł ( zgłoszenia do 31.12.2020r.
Dochód z biegu indywidualnego będzie przeznaczony na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.
6. Dowodem skutecznej rejestracji jest email z potwierdzeniem rejestracji.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
8. W ramach opłaty podstawowej każdy uczestnik biegu otrzymuje :
a) okolicznościowy medal, oraz atrakcyjny pamiątkowy gadżet
b) gorący napój, poczęstunek – w zależności od pozyskania sponsorów

V. ODBIÓR OKOLICZNOŚCIOWYCH PAKIETÓW
- 10 stycznia (niedziela) w godzinach 13:00 – 18:00 - muszla koncertowa w Parku im.Tadeusza Kościuszki
- planowany jest zakup 500 pakietów podstawowych

VI. KLASYFIKACJE, NAGRODY, DEKORACJE
Z uwagi na charytatywny i indywidualny charakter Biegu WOŚP – Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” przekaże jako darowiznę symboliczne wyróżnienia w postaci pucharów i statuetek dla :
- 3 najmłodszych uczestników
- 3 dziewcząt i 3 chłopców w kat. junior (0-18lat)
- 3 kobiet i 3 mężczyzn w kat. senior ( 19 -49lat)
- 3 kobiet i 3 mężczyzn w kat. weteran (50 i więcej lat)
- 3 najstarszych uczestników
Podstawą klasyfikacji będzie pokonany dystans, a przy równej odległości lepszy czas.
Dekoracje : Teatr Powszechny im.J.Kochanowskiego g.20.00
Godzina i miejsce dekoracji mogą ulec zmianie i zostaną podane przed biegiem.
Uwaga – nieodebrane podczas dekoracji puchary, lub statuetki zostaną przekazane uczestnikom, którzy zajęli kolejne lokaty.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Brak komentarzy

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom