AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

09 września on Aktualne  

                 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

Termin – 26 września 2020 r. – g.10.00 ;
 Miejsce – Leśny Ośrodek Edukacyjny Nadleśnictwa Radom – Jedlnia Letnisko; Siczki 1A
Drugi termin – g.10.15 – w dniu i miejscu – jak w 1.terminie.
 Porządek Zebrania

 1. Przywitanie i otwarcie zebrania – Prezes Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.
 5. Ocena działalności Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną.
 6. Dyskusja, uwagi i wnioski do przedstawionego sprawozdania Zarządu i oceny Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej sprawozdania Zarządu.
 8. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia, oraz planu na rok 2021.
 9. Dyskusja, wolne wnioski, propozycje uchwał.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”.

Radom 09.09.2020r.

UWAGA!

Bezpośrednio  po Walnym Zebraniu SBR! (od g.12.00) zapraszamy na PIKNIK RODZINNY , który odbędzie się w rekreacyjnej części Ośrodka, zwanej „Uroczysko”. Szczegóły – wkrótce!

Brak komentarzy

Napisz komentarz
 • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                      Biuro Radom