AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Razem Dla Marka — Biegi Charytatywne

07 listopada on Bez kategorii  

Pro­gram biegów dla Marka — 10.11.2019

 • 12.30 — bieg dzieci 0-​10lat — dy­stans 200m ;
 • 12.40 — bieg mło­dzie­żowy 11-​15lat — dy­stans — 400m;
 • 12.50 — bieg do­ro­słych 16-​99lat — dy­stans — 400m;

Za­pisy do biegów charytatywnych:

 • w biurze za­wodów ul. Trau­gutta 4648:
  • 08.11( pt.) godz. 19:0021:00
  • 09.11 (sob.) godz. 10:0016:00
 • w ka­sach bi­le­to­wych MOSiR ul. Narutowicz
  • 10.11 (nd) godz. 8:3012:15

Na­grody i upominki:

 • Miejsca 13 — pu­chary — z po­działem — chłopcy, dziew­częta, ko­biety, mężczyźni
 • Pu­chary dla naj­młod­szego i naj­star­szego zawodnika.
 • Dla uczest­ników biegów mamy — me­dale, dy­plomy, ga­dżety, słodycze.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

 • (wymagane)

  NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                      Biuro Radom