AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Bieg WOŚP 2019 – Policz się z cukrzycą

06 grudnia on Bez kategorii, WOŚP  

Już dziś (6.12) o godz. 18:00 zostaną uruchomione zapisy do Biegu WOŚP 2019, a w nim wiele niespodzianek Nowa atrakcyjna trasa (2 x tunel świetlny) na 2 pętlach, nowa formuła zapisów, złote numery, obniżona dolna granica wieku uczestników - nie warto zwlekać z zapisami! Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z regulaminem biegu:
REGULAMIN
Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”
I. ORGANIZATOR
1.Organizatorem Biegu WOŚP jest Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
II. CEL
1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”
2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.
3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Zbiórka opłat startowych na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2019 r. alejkami Parku im. T. Kościuszki i ulicami Radomia.
2. Start biegu nastąpi o godzinie 16.00, a zakończenie biegu o godzinie 17.00.
3. Start i meta biegu zlokalizowane będą na ulicy Żeromskiego w rejonie Placu Konstytucji.
4. Trasa biegu – Żeromskiego, Witolda, Plac Jagielloński, Focha, Kilińskiego, Niedziałowskiego, alejka parkowa wzdłuż ul. Słowackiego, środkowa alejka parkowa, Al. im. biskupa Chrapka, Żeromskiego. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie www.biegiemradom.pl
5.Długość trasy: 5km (2 okrążenia).
6. Trasa będzie oznaczona taśmami, barierkami ochronnymi oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Biegu WOŚP mogą wziąć udział zawodnicy mający ukończone 10 lat.
2. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
4. Wszyscy uczestnicy Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegiemradom.pl , https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/bieg-wop-2019
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 9 stycznia 2019r. Po tym terminie, jeżeli nie zostanie osiągnięty limit uczestników, dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Biura Zawodów.
3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:
- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uregulowanie opłaty startowej.
4. Limit uczestników w Biegu WOŚP wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
5. Wysokość opłaty startowej za udział w Biegu WOŚP uzależniona jest od kolejności zgłoszenia i wynosi :
1-250: 30 zł, 251-400: 40zł, 401 – 500: 50 zł, biuro zawodów – 70zł.
Złoty imienny numer startowy + specjalna imienna koszulka – 100zł ( termin zgłoszeń do 6 stycznia 2019 r.) Opłata startowa jest przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.
6. Organizatorzy nie wystawiają faktur VAT.
7. Dowodem skutecznej rejestracji jest email z potwierdzeniem rejestracji.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a. numer startowy z czterema agrafkami,
b. pamiątkową koszulkę Biegu WOŚP,
c. medal, oraz napoje na mecie,
d. gorący poczęstunek przez Piekarnię „Czas na chleb” przygotowany i tam wydawany (Curie Skłodowskiej 4)
VI. BIURO ZAWODÓW – weryfikacja, odbiór pakietów startowych
Biuro Zawodów: lokalizacja, godziny pracy
- 11 stycznia (piątek) w g.17:00 – 20:00 ; 12 stycznia (sobota) w g.10.00 – 15.00 w lokalu Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” przy ul. Traugutta 46/48
- 13 stycznia (niedziela) w godzinach 12:00 – 15:00 w lokalu Piekarni „Czas na chleb” ul. Curie Skłodowskiej 4.
Podczas odbioru pakietu zawodnicy i opiekunowie nieletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Z uwagi na charytatywny charakter Biegu WOŚP Organizator ograniczył ilość kategorii wiekowych oraz przyznał symboliczne wyróżnienia w postaci pucharów dla każdych pierwszych 3 zawodników (zawodniczek) w poszczególnych kategoriach.
Zawodnicy wyróżnieni w kategorii generalnej nie będą uwzględniani przy wyróżnieniach w pozostałych kategoriach.
Kategorie wiekowe :
- Kategoria generalna kobiet, Kategoria generalna mężczyzn,
- Kategoria junior – dziewczęta , Kategoria junior – chłopcy - zawodnicy w wieku 10 – 15 lat,
- Kategoria senior – kobiety, Kategoria senior mężczyźni – zawodnicy w wieku 16 – 49 lat,
- Kategoria weteran – kobiety , Kategoria weteran mężczyźni – 50 i więcej lat.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wystartować w otrzymanej pamiątkowej koszulce WOŚP oraz do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
4. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt w pobliżu startu i mety biegu (ul. Curie Skłodowskiej 4).
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Komentarze

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom