AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja w Radomiu

23 marca on Aktualne, biegkonstytucji  

RUSZYŁY ZAPISY DO BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA W RADOMIU - zachęcamy do wczesnego zapisywania się, to jedna z ciekawszych naszych imprez na mapie rozgrywanych w Radomiu biegów. Nie może was tu zabraknąć 😉
ZAPISY: https://sportmaniacs.com/c/bieg-konstytucji-3-maja
REGULAMIN: https://biegiemradom.pl/wp-content/uploads/2016/03/Bieg-Konstytucji-Regulamin-2016.pdf
(uruchomiliśmy także zapisy do innych naszych biegów, o czym będziemy informować na bieżąco)

BIEG KONSTYTUCJI2016

Regulamin Biegu Konstytucji 3 Maja
I.CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu
- propagowanie zdrowego trybu życia
- uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja
- promocja miasta Radomia
II.ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
- Współpraca – Komenda Miejska Policji w Radomiu, Straż Miejska
III. TRASY BIEGÓW
- szkolne biegi sztafetowe – park Kościuszki, plac Corazziego
- Bieg Konstytucji i Bieg Flagi – ul.: Żeromskiego (plac Corazziego), Plac Konstytucji, ul. Żeromskiego, park Kościuszki
IV. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
08.00 - otwarcie biura zawodów – plac Corazziego
09.45 - zamknięcie list startowych do Biegu Konstytucji
10.00 - start Biegu Konstytucji
11.00 – start Biegu Flagi
11.15 - dekoracja zwycięzców Biegu Konstytucji , 11.30 - zamknięcie list zgłoszeń do Szkolnych Biegów Sztafetowych
12.00 - start Szkolnych Biegów Sztafetowych
13.30 - dekoracja zwycięzców – zakończenie imprezy
1. Biegi główny – Bieg Konstytucji, dystans: 5 km,
2.Bieg Flagi – bieg patriotyczno–rodzinny z biało–czerwonymi flagami, dystans: ok. 2 km
3. Szkolne Biegi Sztafetowe - dystanse biegi sztafetowe dziewcząt i chłopców: szkoły podstawowe 4x250 m, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 4x500 m
V. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt : tel. 504 574 021, biegiemradom@wp.pl
Zgłoszenia : www.biegiemradom.pl , www.maratonypolskie.pl , www.sportmaniacs.com
- Bieg Konstytucji , Szkolne Biegi Sztafetowe (zgłoszenia dokonuje opiekun sztafety) - do 29.04.16
- Bieg Flagi, zgłoszenia tylko w biurze zawodów
Biuro zawodów – plac Corazziego - od g. 8.00, w dniu zawodów – wszystkie biegi
VI.KATEGORIE I NAGRODY :
Bieg Konstytucji:
- kategoria open K i M
- kat wiekowe K14;M14 - 14-16lat; K17;M17-17-19 lat, K20;M20 – 20-29lat, K30;M30 – 30-39lat, K40;M40 – 40-49lat, K50;M50 – 50-59lat, K60;M60 – 60-69 lat, K70;M70 – 70-i więcej lat
- Kat. open K i M - miejsca 1÷3 , puchary , upominki rzeczowe
- Kat wiek. K i M – miejsca 1 – puchary lub statuetki ( nagradzani w kat. open nie będą uwzględniani w kat. wiek.)
Uwaga – pula nagród może zostać rozszerzona w przypadku pozyskania sponsorów, o czym poinformujemy.
Szkolne Biegi Sztafetowe:
- kategorie dziewczęta i chłopcy, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponad gimnazjalne.
Drużyny z miejsca 1-3, puchary
Zawodnicy drużyn, które zajęły miejsca 1-3 – medale, upominki rzeczowe
Medale – organizator zapewni 300 szt. okolicznościowych medali dla zawodników którzy ukończą Bieg Konstytucji, oraz do wyczerpania zapasu dla uczestników Szkolnych Biegów Sztafetowych.
VII. UCZESTNICTWO
- do startu w Biegu Konstytucji dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat;
- w Biegu Flagi mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek (bieg bez klasyfikacji i pomiaru czasu);
- drużyny do biegów sztafetowych zgłaszają opiekunowie;
- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców, lub opiekunów na uczestnictwo;
- zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
- wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza , że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach;
- każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania;
VIII. OPŁATY STARTOWE - SPRAWY FINANSOWE
Opłata startowa:
Bieg Konstytucji - wnoszona przelewem w systemie e-przelewu wynosi 15zł , opłata w biurze zawodów 20 zł. Członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” w systemie e-przelewu 10zł , w biurze zawodów 20zł.
Bieg Flagi i Szkolne Biegi Sztafetowe – bez opłaty startowej.
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- impreza o ograniczonym zapleczu szatniowo – sanitarnym;
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
- biegi z elektronicznym pomiarem czasu;
- zawodnicy, którzy ukończą Bieg Konstytucji otrzymają wiadomość SMS z uzyskanym wynikiem, a także będą mogli pobrać ze strony www.sportmaniacs.com swój imienny dyplom;
- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;
PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski
PATRONAT MEDIALNY
MaratonyPolskie.pl
Telewizja Dami; Zebrra TV, Radio Plus; Radio Rekord; Radio Eska ; Radio Mazowsze ; Echo Dnia; Gazeta Wyborcza; RadomSport.pl: Sportradom.pl ; radom24.pl

Brak komentarzy

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom