AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”

12 października on Aktualne  

Wczoraj miało miejsce uro­czyste otwarcie nowej sie­dziby Sto­wa­rzy­szenia „Bie­giem Radom!” — Chrzest­nymi byli: mi­strzyni świata w ma­ra­tonie –Wanda Panfil, oraz ne­stor ra­dom­skich ma­ra­toń­czyków — Krzysztof Kicek. Naj­pierw część ofi­cjalna, mowy, po­dzię­ko­wania, gra­tu­lacje, póź­niej część ar­ty­styczna i po­czę­stunek. Zna­mie­nici go­ście dzie­lili się cie­ka­wost­kami ze swojej ka­riery spor­towej. Wspólnym roz­mowom, żartom nie było końca 😉 Sie­dziba Sto­wa­rzy­szenia mieści się przy ulicy Trau­gutta 4648 (pod filarami).

uroczyste-otwarcie-sedziby-10-2018 (18)

Flickr Album Gal­lery Po­wered By: We­blizar

Brak komentarzy

Napisz komentarz

  • (wymagane)

    NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom