AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Uruchomiliśmy zapisy na Pielgrzymkę Biegową

31 maja on Aktualne, pielgrzymka  

 

ZAPISY

REGULAMIN

 

REGULAMIN 11 DIECEZJALNEJ PIELGRZYMKI BIEGOWEJ RADOM – CZĘSTOCHOWA, 11-13 sierpnia 2022 r.

Chrystus Naszą Paschą

 1. CEL

Bieg pielgrzymów do Matki Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski. Popularyzacja długodystansowych biegów masowych jako formy rekreacji sprzyjającej zdrowiu.

 1. INTENCJE PIELGRZYMKI
 2. W intencji pokoju w Ukrainie i na Świecie.
 3. W intencji rodzin, aby budowały swoje szczęście na wierności Bogu.
 4. W intencji naszej Ojczyzny.
 5. Za owocną działalność dla dobra społecznego wszystkich ludzi sportu i rekreacji.
 6. O powołania kapłańskie i zakonne.
 7. W intencji wszystkich naszych rodzin a szczególnie osób chorych
 8. W intencji trzeźwości uczestników pielgrzymki i ich rodzin.
 9. W intencji dzieci, młodzieży, ludzi wątpiących – o wzrost wiary, nadziei i miłości.

III. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

 1. PATRONAT
 2. Ordynariusz Diecezji Radomskiej – Ks. Bp Marek Solarczyk
 3. Patronat medialny – Radio Plus Radom; Gość Niedzielny
 4. TERMIN

Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 11.08 – 13.08.2022r.

 1. TRASA

Pielgrzymka przebiegać będzie w głównej części trasą Pieszej Pielgrzymki Radomskiej. Dystans wynosi ok. 200km z Radomia do Częstochowy przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie występują różne nawierzchnie, głównie asfaltowe.

VII. FORMA PIELGRZYMKI

Grupa biegaczy podzielona zostaje na sztafety oraz rozlokowana w określonych samochodach. Kolumna złożona z 4 pojazdów – pilot, nagłośnienie, kierownik, zamykający- przemieszcza się wraz z biegaczami. Pozostałe pojazdy poruszają się poza kolumną. Zmiany sztafet dokonywane są w sposób ciągły. W formie biegu ciągłego przebiegają pierwsze dwa etapy pielgrzymki. Końcowy – trzeci etap pielgrzymki obejmuje wejście do Częstochowy i w całości pokonywany jest pieszo wraz z pielgrzymami Diecezjalnej Pielgrzymki Pieszej. Podczas pierwszego dnia do pokonania jest dystans ok 75 km, dzień drugi to ok 85 km. Trzeciego dnia odcinek biegowy wynosi ok 20 km. Noclegi – namioty jednoosobowe, pola namiotowe, budynki szkolne.  Pielgrzymujący biegacze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu na całej trasie pielgrzymki, stosowania się do wytycznych GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego, oraz poleceń kierownictwa pielgrzymki.

VIII. UCZESTNICTWO

W pielgrzymce biegowej uczestniczyć będzie 40 pielgrzymów którzy ukończyli 18 lat. Pierwszeństwo w akceptacji zgłoszeń będą posiadały osoby deklarujące udział wraz z własnym pojazdem. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń Organizator decyduje o kwalifikacji udziału w pielgrzymce. Organizator dokonuje rozlokowania uczestników w pojazdach. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione ubezpieczenie NW. Uczestnicy decydując się na udział w pielgrzymce kierują się motywami religijno-sportowymi i dbają aby religijny charakter pielgrzymki był zachowany cały czas podczas jej trwania. W terminie późniejszym podamy wytyczne GIS dla Organizatorów i uczestników pielgrzymek.

 1. TERMIN ZGŁOSZEŃ i OPŁATY WPISOWE

Termin zgłoszeń – 15.07.2022r. Zgłoszenie uważa się za kompletne, z chwilą wpłynięcia opłaty wpisowej na k-to Organizatora. Wpłaty wpisowego w wys. 180zł należy dokonać przelewem w systemie e-pay. Uczestnicy dysponujący własne pojazdy – 50% opłaty wpisowej. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują - 2 obiadokolacje, ubezpieczenie NW, okolicznościowy medal i koszulkę. Koszty transportu rozliczają indywidualnie uczestnicy pielgrzymki z właścicielem pojazdu, w którym byli ulokowani.

 1. UWAGI KOŃCOWE

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pielgrzymki, wytycznymi GIS, zasadami obowiązującymi w trakcie biegu i pisemnej deklaracji ich przestrzegania.

 1. KONTAKT

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”; biegiemradom@wp.pl

Kierownik pielgrzymki – Tadeusz Kraska – 504 574 021

Organizacja trasy, noclegi – Paweł Wieczorek – 606 436 936

Opiekun duchowy pielgrzymki – ks. Piotr Popis

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach

 

Patronat medialny : Radio Plus Radom; Gość Niedzielny.

Brak komentarzy

Napisz komentarz
 • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                      Biuro Radom