AKTUALNOŚCI

OSTATNIE WPISY / AKTUALNOŚCI
 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Biegiem Radom! – 11.05.2019

25 kwietnia on Aktualne  

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Biegiem Radom!, które dobędzie się 11 maja 2019r. o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Radomiu - ul. Odrodzenia 37. Drugi termin - g.10.30 - w dniu i miejscu jak wyżej.

Porządek Zebrania:
1. Przywitanie i otwarcie zebrania – Prezes Stowarzyszenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.
5. Ocena działalności Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną.
6. Dyskusja, uwagi i wnioski do przedstawionego sprawozdania Zarządu i oceny Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej sprawozdania Zarządu.
8. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz programu działań przewidzianych do realizacji w 2019 roku.
9. Dyskusja, wolne wnioski, propozycje uchwał.
10. Podjęcie uchwał.
11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”.

Przypominamy, że prawo do głosowania mają członkowie, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie. Dlatego przed zebraniem upewnij się, że masz opłacone składki członkowskie.

Brak komentarzy

Napisz komentarz
  • NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                        Biuro Radom