Radomski Maraton Trzeźwości

Radomski Maraton Trzeźwości

Kliknij ob­razek by rozwinąć

XIV Radomski Maraton Trzeźwości — 70-​TADKA

XIV Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — 70-​TADKA

Paź­dziernik 11th, 2019

Za­le­dwie kilka dni dzieli nas od waż­nego wy­da­rzenia bie­go­wego, jakim jest Ra­domski Ma­raton Trzeź­wośc[…]

PODSUMOWANIE XIII RADOMSKIEGO MARATONU TRZEŹWOŚCI

POD­SU­MO­WANIE XIII RA­DOM­SKIEGO MA­RA­TONU TRZEŹWOŚCI

Paź­dziernik 18th, 2018

Warto jeszcze choć na chwilę po­wrócić wspo­mnie­niami do mi­nio­nego week­endu, po­nieważ dużo się wtedy d[…]

XIII Radomski Maraton Trzeźwości — start zapisów

XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — start zapisów

Sty­czeń 29th, 2018

Ko­lejne za­pisy zo­stały uru­cho­mione. Tym razem za­pra­szamy na XIII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, który […]

Podsumowanie 12 RMT

Pod­su­mo­wanie 12 RMT

Wrze­sień 8th, 2017

Ka­ro­lina Wa­śniewska i Rafał Czar­necki zwy­cięz­cami XII Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Bardzo dobre[…]

W niedzielę Zapraszamy do Puszczy Kozienieckiej!

W nie­dzielę Za­pra­szamy do Puszczy Kozienieckiej!

Sier­pień 31st, 2017

XII RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – za­pra­szamy do Puszczy Ko­zie­nic­kiej Kilka dni po­zo­stało do ko­lejne[…]

W najbliższą niedzielę startuje XII Radomski Maraton Trzeźwości

W naj­bliższą nie­dzielę star­tuje XII Ra­domski Ma­raton Trzeźwości

Sier­pień 29th, 2017

XII Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – Puszcza Ko­zie­nicka za­prasza. Le­dwie prze­brzmiały echa Pół­ma­ra­tonu[…]

Upalny XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI… (podsumowanie)

Upalny XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… (podsumowanie)

Wrze­sień 8th, 2016

Upalny XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… (pod­su­mo­wanie) 4 wrze­śnia od­była się ko­lejna –już XI — edy[…]

WYNIKI — XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI

WY­NIKIXI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹWOŚCI

Wrze­sień 5th, 2016

Za­pra­szamy do za­po­znania się z wy­ni­kami XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Pre­zen­to­wane tu dla wszy[…]

ZAPRASZAMY DO BIURA ZAWODÓW!

ZA­PRA­SZAMY DO BIURA ZAWODÓW!

Wrze­sień 3rd, 2016

ZA­PRA­SZAMY DO BIURA ZA­WODÓW! JESZCZE DZIŚ MOŻNA SIĘ ZA­PISAĆ! DLA PIERW­SZYCH 10 OSÓB NA KAŻDYM DY­STAN[…]

DACIE RADĘ — BIEGACZE ZAPRASZAJĄ DO PUSZCZY !

DACIE RADĘ — BIE­GACZE ZA­PRA­SZAJĄ DO PUSZCZY !

Sier­pień 25th, 2016

DACIE RADĘ — BIE­GACZE ZA­PRA­SZAJĄ DO PUSZCZY ! Te­go­roczny Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości, od­bę­dzie się […]

XI RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI, JUŻ ZA 14DNI!

XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, JUŻ ZA 14DNI!

Sier­pień 21st, 2016

XI RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI, JUŻ ZA 14DNI! JEŚLI JESZCZE SIĘ NIE ZA­PI­SAŁEŚ, ZRÓB TO KO­NIECZNIE […]

Radomski Maraton Trzeźwości — nowe rozdanie..

Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości — nowe rozdanie..

Sier­pień 10th, 2016

Ra­domski Ma­raton Trzeź­wości – nowe roz­danie. Zgodnie z wcze­śniej­szymi za­po­wie­dziami, do­tych­cza­sowe […]

Zapoznaj się z trasą XII Maratonu Trzeźwości

Za­po­znaj się z trasą XII Ma­ra­tonu Trzeźwości

Li­piec 19th, 2016

Za­pra­szamy do za­po­znania się z trasą MA­RA­TONU i PÓŁ­MA­RA­TONU, oraz BIEGU 10KM w ra­mach XII Ra­dom­skieg[…]

Ruszyły Zapisy do XI Radomskiego Maratonu Trzeźwości

Ru­szyły Za­pisy do XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeźwości

Sty­czeń 13th, 2016

ZA­PISY TUTAJ! Ru­szyły za­pisy do XI Ra­dom­skiego Ma­ra­tonu Trzeź­wości. Mamy nowe roz­danie tej im­prezy[…]

X RMT — pożegnanie z Borkami

X RMT — po­że­gnanie z Borkami

Li­stopad 19th, 2015

15 li­sto­pada 2015 roku – wpi­su­jemy tę datę do Ra­dom­skiej Kro­niki Bie­gowej i do­da­jemy przy niej notkę[…]

10. RADOMSKI MARATON TRZEŹWOŚCI – NIECO WSPOMNIEŃ.

10. RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – NIECO WSPOMNIEŃ.

Li­stopad 19th, 2015

10. RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI – NIECO WSPO­MNIEŃ. Ju­bi­le­uszowy 10.Radomski Ma­raton Trzeź­wości prze[…]

X Maraton Trzeźwości –WYNIKI

X Ma­raton Trzeź­wości –WYNIKI

Li­stopad 18th, 2015

Za­pra­szamy do za­po­znania się, z wy­ni­kami. MI­NI­MA­RATON MA­RATON PÓŁ­MA­RATON MA­RATON KO­BIETY[…]

Dziękujemy za udział w naszej imprezie

Dzię­ku­jemy za udział w na­szej imprezie

Li­stopad 18th, 2015

X RA­DOMSKI MA­RATON TRZEŹ­WOŚCI… Dzię­ku­jemy wszystkim uczest­nikom, szcze­gólnie przy­jezdnym, za odwie[…]

15 listopada — Jubileuszowy 10. Radomski Maraton Trzeźwości.

15 li­sto­pada — Ju­bi­le­uszowy 10. Ra­domski Ma­raton Trzeźwości.

Li­stopad 14th, 2015

Re­kor­dowa liczba 400 za­wod­ników wy­star­tuje w ju­bi­le­uszowym 10.Maratonie Trzeź­wości. Limit w ma­ra­toni[…]

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom