WOŚP

WOŚP

Kliknij ob­razek by rozwinąć

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

Bieg WOŚP 2020 — Podsumowanie

Sty­czeń 20th, 2020

Za nami ko­lejny Bieg dla WOŚP zor­ga­ni­zo­wany przez nasze Sto­wa­rzy­szenie. Ubie­gło­roczna de­cyzja o prze[…]

Bieg WOŚP 2019 — Policz się z cukrzycą

Bieg WOŚP 2019 — Po­licz się z cukrzycą

Gru­dzień 6th, 2018

Już dziś (6.12) o godz. 18:00 zo­staną uru­cho­mione za­pisy do Biegu WOŚP 2019, a w nim wiele nie­spodzi[…]

Bieg dla WOŚP – Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy. To był udany debiut!

Bieg dla WOŚP – Po­licz się z cu­krzycą i ucz się pierw­szej po­mocy. To był udany debiut!

Sty­czeń 16th, 2018

Mimo obaw — ko­lejny (9) nasz bieg dla WOŚP, a jed­no­cze­śnie de­biu­tancki w swojej for­mule mo­żemy śmiał[…]

WOŚP — policz się z cukrzycą

WOŚP — po­licz się z cukrzycą

Gru­dzień 22nd, 2017

Tak jak wspo­mi­na­liśmy wcze­śniej, w roku 2018 zmie­niamy lo­ka­li­zację oraz cha­rakter biegu w ra­mach Wie[…]

25 Final WOŚP — podsumowanie

25 Final WOŚP — podsumowanie

Sty­czeń 16th, 2017

Przy­go­to­wa­liśmy dla Was pod­su­mo­wanie 25 Fi­nału Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy. Oto wy­niki sob[…]

14 stycznia 2017 — Borki — 25 Finał WOŚP

14 stycznia 2017 — Borki — 25 Finał WOŚP

Sty­czeń 4th, 2017

Im­preza: 25 Finał WOŚP Cel: Po­parcie idei Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecznej Po­mocy, wsparcie fi­nans[…]

NASI PARTNERZY i FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE


                    Biuro Radom